Informacja prawna: ZMIANY W ZAKRESIE ZASAD REFUNDACJI DLA SZKIEŁ KOREKCYJNYCH ORAZ OKULARÓW

W dniu 17 listopada 2023 roku wchodzą w życie przepisy nowego Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 roku (Dz. U 2023.2367 z dnia 2023.11.02) zmieniającego rozporządzenie w…

Czytaj dalej

Informacja prawna: Dodatkowy dzień wolny

W najbliższy weekend obchodzić będziemy Święto Niepodległości. Dzień 11 listopada w tym roku wypada w sobotę. W związku z tym należy pamiętać o udzieleniu pracownikom dodatkowego dnia wolnego od pracy….

Czytaj dalej

Informacja prawna: Ochrona zwalnianego pracownika

W dniu 22 września 2023 r. wchodzą w życie istotne zmiany w zakresie ochrony pracowników, którzy odwołali się od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę do Sądu Pracy. Na podstawie…

Czytaj dalej

Informacja prawna: Zwaloryzowana wartość posiłków dla pracowników

W dniu 1 września 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru…

Czytaj dalej

Informacja prawna: Powrót obowiązku wykonania badań lekarskich i okresowych szkoleń bhp

Na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia, z dniem 1 lipca 2023 r. odwołano na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W konsekwencji w najbliższej przyszłości…

Czytaj dalej

Informacja prawna: Ryzyko obowiązku dalszego zatrudniania niektórych pracowników do czasu prawomocnego zakończenia sporu sądowego

Z dużym prawdopodobieństwem w najbliższych tygodniach w naszym porządku prawnym znajdą się nowe przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Mogą one mieć duże znaczenie dla wielu pracodawców. W nowej rzeczywistości może się…

Czytaj dalej

Informacja prawna: Nowe rozporządzenie ws. młodocianych pracowników

W dniu 29 czerwca 2023 r. ogłoszono nowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków zatrudnienia przy niektórych z tych…

Czytaj dalej

Informacja prawna: Obowiązek informacyjny pracodawcy prowadzącego PPE

Uprzejmie przypominamy, że na pracodawcach prowadzących Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) spoczywa obowiązek informacyjny polegający na przekazaniu do Polskiego Funduszu Rozwoju określonych informacji dotyczących danego pracodawcy. Najbliższy termin spełnienia tego obowiązku…

Czytaj dalej

Informacja prawna – NOWE PRZEPISY DOT. BHP

Na stronach RCL widnieje projekt  nowelizacji rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Zmiana ma częściowo charakter porządkujący, a częściowo dostosowujący przepisy do aktualnych…

Czytaj dalej

Informacja prawna – Ochrona pracowników

W dniu 6 czerwca 2023 r. rozpoczął się proces legislacyjny ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw. Projekt nowelizacji przepisów jest efektem zawarcia porozumienia pomiędzy rządem…

Czytaj dalej