Sygnaliści już w Sejmie – INFORMACJA PRAWNA

INFORMACJA PRAWNA Z DNIA 23 KWIETNIA 2024 ROKU Sygnaliści już w Sejmie – czas przygotować się na wprowadzenie zmian   Polska musi niezwłocznie wdrożyć do krajowego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu…

Czytaj dalej

Najnowszy projekt Ustawy o Sygnalistach

INFORMACJA PRAWNA Z DNIA 4 KWIETNIA 2024 ROKU OBOWIĄZEK PRZEKAZANIA PRZEZ PŁATNIKA SKŁADEK INFORMACJI IMIR ZA 2023 ROK DO 28 LUTEGO 2024 ROKU   Polska musi niezwłocznie wdrożyć do krajowego…

Czytaj dalej

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024 roku – INFORMACJA PRAWNA

INFORMACJA PRAWNA Z DNIA 27 LUTEGO 2024 ROKU ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2024 ROKU OBOWIĄZEK TWORZENIA ZFŚS Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązkiem pracodawcy zatrudniającego co najmniej 50 pracowników jest…

Czytaj dalej

Obowiązek przekazania przez płatnika składek informacji IMIR za 2023 rok do 28 lutego 2024 roku

INFORMACJA PRAWNA Z DNIA 9 LUTEGO 2024 ROKU OBOWIĄZEK PRZEKAZANIA PRZEZ PŁATNIKA SKŁADEK INFORMACJI IMIR ZA 2023 ROK DO 28 LUTEGO 2024 ROKU   ZUS IMIR – obowiązek terminowego przekazania…

Czytaj dalej

Najnowsza wersja projektu Ustawy o Sygnalistach [TRWAJĄ PRACE LEGISLACYJNE]

W chwili obecnej trwają wzmożone prace nad wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających…

Czytaj dalej

Obowiązek złożenia do ZUS deklaracji IWA do dnia 31 stycznia 2024 roku

ZUS IWA – obowiązek terminowego złożenia do ZUS Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązkiem większości płatników składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne jest złożenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych formularza ZUS…

Czytaj dalej

Informacja prawna: Obowiązek wykonania zaległych pracowniczych badań lekarskich do 28 grudnia 2023

Skutki odwołania stanu zagrożenia epidemicznego Przypominamy, że Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego z dnia 14 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r….

Czytaj dalej

INFORMACJA PRAWNA: ZMIANY W LIMITACH PPE, IKE, OIPE I IKZE NA 2024 ROK

W obwieszczeniach z dnia 6 grudnia 2023 roku Minister Rodziny i Polityki Społecznej (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 1339,1347, 1348 i 1350) ogłosiła, że w 2024 r. wysokość kwot…

Czytaj dalej

INFORMACJA PRAWNA: DOSTOSOWANIE STANOWISK PRACY WYPOSAŻONYCH W MONITORY EKRANOWE

W dniu 17 listopada 2023 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych…

Czytaj dalej

Informacja prawna: Zasady waloryzacji po wyroku TK ws. tzw. „emerytur czerwcowych”

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 15 listopada 2023 r. (sygn. akt P 7/22) orzekł, że sposób obliczania wysokości świadczenia emerytalnego dla osób, których emerytury zostały ustalone od dnia 1…

Czytaj dalej