Informacja prawna: NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH UPRAWNIEŃ PRACOWNIKÓW

Informujemy, że w dniu 17 maja 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich…

Czytaj dalej

Informacja prawna: Zmiany w rozporządzeniach w sprawie dokumentacji pracowniczej i w sprawie świadectwa pracy

Informujemy, że zostały opublikowane: rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej, obowiązujące od dnia 16 maja 2023 r. oraz rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw pracy, które wejdzie w życie…

Czytaj dalej

Informacja prawna – Przepisy tzw. Work-Life Balance już obowiązują

Informujemy, że dziś tj. 26.04.2023r. wchodzą w życie przepisy ustawy zmieniającej Kodeks pracy oraz niektóre inne ustawy w związku z tzw. Work Life Balance. Obszerna nowelizacja wprowadza do polskiego porządku…

Czytaj dalej

Informacja prawna: Nowelizacja kodeksu pracy opublikowana w Dzienniku Ustaw

Informujemy, że w dniu 4 kwietnia 2023 w Dzienniku Ustaw pod pozycją 641 opublikowano ustawę zmieniającą Kodeks pracy oraz niektóre inne ustawy w związku z tzw. Work Life Balance.  Przepisy…

Czytaj dalej

Informacja prawna: Projekt rozporządzenia ws. świadectwa pracy

Informujemy, że w dniu 28 marca 2023r. opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. Zgodnie z projektem rozporządzenia w treści świadectwa pracy…

Czytaj dalej

Informacja prawna – Nowelizacja kodeksu pracy podpisana przez Prezydenta

Informujemy, że w dniu 23 marca 2023 roku Prezydent RP podpisał ustawę zmieniającą Kodeks pracy oraz niektóre inne ustawy w związku z tzw. Work Life Balance.  Przepisy wejdą w życie…

Czytaj dalej

Informacja prawna: NOWELIZACJA KODEKSU PRACY PRZYJĘTA PRZEZ SEJM

  Informujemy, że w dniu 9 marca 2023 roku Sejm RP uchwalił ostateczną treść przepisów zmieniających Kodeks pracy oraz niektóre inne ustawy w związku z tzw. Worka Life Balance.  Ustawa…

Czytaj dalej

Informacja prawna: KONTROLE TRZEŹWOŚCI JUŻ OBOWIĄZUJĄ

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika. Publikacja rozporządzenia jest konsekwencją wcześniejszej nowelizacji Kodeksu…

Czytaj dalej

Informacja prawna: PROJEKT USTAWY O ROZWIĄZYWANIU SPORÓW ZBIOROWYCH

Informujemy, że do konsultacji społecznych trafił właśnie projekt nowej ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Jest on wynikiem kilkumiesięcznych prac strony rządowej, która konsultowała się z organizacjami pracodawców oraz ogólnopolskimi reprezentatywnymi…

Czytaj dalej

Informacja prawna: Zmiany w uprawnieniach rodziców

W dniu 1 lutego 2023 r. w życie weszła ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw….

Czytaj dalej