Informacja prawna: Dodatkowy dzień wolny

W najbliższy weekend obchodzić będziemy Święto Niepodległości. Dzień 11 listopada w tym roku wypada w sobotę. W związku z tym należy pamiętać o udzieleniu pracownikom dodatkowego dnia wolnego od pracy.

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy, każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Przytoczony przepis budzi najwięcej wątpliwości w przypadku świąt przypadających w sobotę, która zgodnie z rozkładem czasu pracy nie jest dniem pracy dla pracowników. W takim przypadku pracownicy są uprawnieni do uzyskania dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto, nawet jeśli sobota nie jest dla nich dniem pracy wynikającym z harmonogramu czasu pracy.

Dzień wolny powinien zostać wykorzystany w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym pracownik nabył uprawnienie do jego odbioru. Przy czym pracodawca samodzielnie ustala datę, w której udzieli pracownikowi dodatkowego dnia wolnego i nie musi, choć może, brać pod uwagę wniosków pracowników w tym zakresie. Czynność tę bowiem pracodawca wykonuje w ramach swoich kompetencji do sporządzania rozkładu czasu pracy.

Jeżeli pracownik nie odbierze dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę (a także za święto przypadające w każdym innym dniu tygodnia, niebędącym niedzielą), dojdzie do przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. W konsekwencji, na podstawie art. 1511 § 2 Kodeksu pracy, pracownikowi należeć się będzie wynagrodzenie i dodatek z tytułu godzin nadliczbowych w wysokości 100% wynagrodzenia.

Następnym świętem przypadającym w sobotę będzie święto Trzech Króli. Będzie to też jedyne święto w 2024 roku, które wypadnie w sobotę.

WERSJA PDF