Informacja prawna: ZMIANY W ZAKRESIE ZASAD REFUNDACJI DLA SZKIEŁ KOREKCYJNYCH ORAZ OKULARÓW

W dniu 17 listopada 2023 roku wchodzą w życie przepisy nowego Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 roku (Dz. U 2023.2367 z dnia 2023.11.02) zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Zmiana przepisów będzie miała znaczenie dla wszystkich pracodawców w naszym kraju.  

Istota zmian Nowe przepisy zobowiązują pracodawcę do refundacji szkieł kontaktowych. W dotychczasowym stanie prawnym taki obowiązek dotyczył jedynie okularów korekcyjnych. Teraz od dnia 17 listopada 2023 roku pracownicy będą mogli wybrać między okularami korygującymi wzrok a soczewkami kontaktowymi.

Kogo dotyczą zmiany Zmiany, jakie zostają dokonane przez nowe przepisy, mają zastosowanie tak w stosunku do pracowników świadczących pracę w siedzibie pracodawcy, jak również w stosunku do pracowników świadczących pracę zdalnie czy hybrydowo. Zmiana ta obejmuje jednakże tylko tych pracowników, którzy codziennie spędzają minimum 4 godziny przed monitorem ekranowym. Zasada ta dotyczy zarówno osób pracujących na komputerach stacjonarnych, laptopach, jak również pracowników korzystających w swojej pracy ze smartfonów czy tabletów. Z dofinansowania do soczewek kontaktowych lub okularów może skorzystać osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

Sposób refundacji Celem uzyskania refundacji kosztów za soczewki lub okulary pracownik powinien przedstawić fakturę za zakupione okulary lub soczewki. W dalszym ciągu powinien on też dołączyć zaświadczenie od lekarza, które wskazuje na potrzebę stosowania okularów korekcyjnych lub też soczewek kontaktowych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego z powodu wady wzroku.

Wysokość dofinansowania Obowiązujące przepisy prawa powszechnego, także po omawianej nowelizacji, nie regulują w żaden sposób kwot wysokości dofinansowania. Natomiast z reguły są one zapisywane w wewnętrznych regulacjach obowiązujących u danego pracodawcy.

Znaczenie praktyczne wprowadzonych zmian Wprowadzone zmiany rozszerzają uprawnienia pracownicze, dając możliwość szerszego niż do tej pory korzystania z możliwości dofinansowania przez pracodawców. Jest to zmiana mogąca spowodować zwiększenie kosztów pracy.

Rekomendacja dalszych działań Rekomendacją Kancelarii jest weryfikacja dokumentacji w zakresie refundacji obowiązującej u danego pracodawcy. Pozostajemy do dyspozycji w razie potrzeby zaadresowania nowych wyzwań. Zapytania ofertowe prosimy przesyłać na oferta@wojewodka.pl

 

WERSJA PDF