Publikacje książkowe

Pakiet Pracownicze plany kapitałowe w JSFP

Autorzy: dr Antoni Kolek, Oskar Sobolewski

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Rok wydania: 2020

PPK w budżetówce

Autor: dr Marcin Wojewódka, dr Antoni Kolek, Oskar Sobolewski, Kornel Kowalski

Wydawnictwo: Infor

Rok wydania: 2020

Zwolnienia grupowe i restrukturyzacja zatrudnienia

Autorzy: Krzysztof Sosnowski, dr Antoni Kolek, Oskar Sobolewski

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Rok wydania: 2020

Restrukturyzacja firmy poprzez elastyczne formy zatrudnienia

Autorzy: dr Antoni Kolek, Kornel Kowalski, Dominika Mitkowska, Piotr Nietrzpiel, Oskar Sobolewski

Wydawnictwo: Infor Biznes Sp. z o.o.

Rok wydania: 2020

Restrukturyzacja firmy poprzez elastyczne formy zatrudnienia

Samozatrudnienie. Musisz to wiedzieć!

Autorzy: Piotr Nietrzpiel, Krzysztof Sosnowski, Grzegorz Trejgel

Wydawnictwo: Infor

Rok wydania: 2020

Restrukturyzacja firmy poprzez elastyczne formy zatrudnienia

Autor: Antoni Kolek, Piotr Nietrzpiel, Kornel Kowalski, Oskar Sobolewski, Dominika Mitkowska

Wydawnictwo: Infor

Rok wydania: 2020

PPK w firmie bez błędów i sankcji. Rozwiązania 55 kluczowych problemów związanych z wdrożeniem i prowadzeniem PPK

Autorzy: dr Antoni Kolek, Oskar Sobolewski

Wydawnictwo: Wiedza i praktyka

Rok wydania: 2020

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

Autor: dr Antoni Kolek, Oskar Sobolewski

Wydawnictwo: C.H. Beck

Rok wydania: 2020

PPK w urzędzie – jak tworzyć i prowadzić pracownicze plany kapitałowe w jednostkach sektora finansów publicznych

Autorzy: dr Antoni Kolek, Oskar Sobolewski

Wydawnictwo: Wiedza i praktyka

Rok wydania: 2020

Pracownicze Plany Kapitałowe – wdrożenie w praktyce

Autor: dr Marcin Wojewódka, dr Antoni Kolek, Oskar Sobolewski

Wydawnictwo: C.H. Beck

Rok wydania: 2020

Pracownicze Plany Kapitałowe. Praktyczny komentarz do ustawy

Autorzy: dr Marcin Wojewódka, Adrian Prusik

Wydawnictwo: Infor Biznes Sp. z o.o.

Rok wydania: 2019

Jak prowadzić PPK 50 porad dla pracodawcówowe w pytaniach i odpowiedziach

Autor: dr Antoni Kolek, Oskar Sobolewski

Wydawnictwo: Wiedza i praktyka

Rok wydania: 2019

System emerytalny 2020

Autorzy: dr Antoni Kolek, Oskar Sobolewski

Wydawnictwo: Infor Biznes Sp. z o.o.

Rok wydania: 2019

Pracownicze Plany Kapitałowe w pytaniach i odpowiedziach

Autor: Adrian Prusik

Wydawnictwo: Infor Biznes Sp. z o.o.

Rok wydania: 2019

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Komentarz 

Autor: dr Marcin Wojewódka

Wydawnictwo: C. H. Beck

Rok wydania: 2020 – wydanie 2.

Pracownicze Programy Emerytalne. Komentarz.

Autorzy: Alicja Kopeć, Marcin Wojewódka

Wydawnictwo: C. H. Beck

Rok wydania: 2005

Pracownicze plany kapitałowe. Komentarz

Autorzy: Adrian Prusik, Sebastian Jakubowski

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Rok wydania: 2019

Elastyczne formy zatrudnienia

Autorzy: Marcin Wojewódka, Adrian Prusik, Piotr Nietrzpiel, Grzegorz Trejgel, Elżbieta Smirnow, Krzysztof Sosnowski, Kornel Kowalski, Piotr Kuźniak, Dominika Gąszcz, Marta Janyska, Filip Szczepański

Wydawnictwo: Infor Biznes Sp. z o.o.

Rok wydania: 2019

Restrukturyzacja firmy poprzez elastyczne formy zatrudnienia

Pracownicze Plany Kapitałowe. Kompendium dla pracodawców

Autorzy: Marcin Wojewódka, Adrian Prusik, Oskar Sobolewski, Antoni Kolek

Wydawnictwo: Infor Biznes Sp. z o.o.

Rok wydania: 2019

Pracownicze Plany Kapitałowe – praktyczny poradnik dla podmiotów zatrudniających

Autorzy: Marcin Wojewódka, Antoni Kolek, Oskar Sobolewski

Wydawnictwo: ODDK

Rok wydania: 2019

PPK w firmie. Tworzenie, obowiązki informacyjne, rozliczanie wpłat

Autorzy: Marcin Wojewódka, Antoni Kolek, Oskar Sobolewski

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Rok wydania: 2019

Związki zawodowe. Nowe zasady tworzenia i uczestnictwa

Autor: Izabela Zawacka

Wydawnictwo: Infor Biznes Sp. z o.o.

Rok wydania: 2019

Kobieta w ciąży prawa pracownicze.

Autorzy: Alicja Dobrenko, Grzegorz Trejgeldr Marcin Wojewódka

Wydawnictwo: INFOR Biznes Sp. z o.o.

Rok wydania: 2015

Pisma procesowe z zakresu prawa pracy z objaśnieniami i płytą CD

Redakcja: Grzegorz Trejgel, dr Marcin Wojewódka

Autorzy: Alicja Dobrenko, Grzegorz Trejgel, Anna Wijkowska, Marcin Wojewódka, Izabela Zawacka

Wydawnictwo: C.H. Beck

Rok wydania: 2014

Najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego PRAWO PRACY

Autor: Izabela Zawacka

Wydawnictwo: Infor Biznes

Rok wydania: 2012

Świadczenia emerytalne. Komentarz.

Autorzy: Alicja Kopeć, Marcin Wojewódka, Wojciech Maciejko

Wydawnictwo: C. H. Beck

Rok wydania: 2008

Informowanie pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji. Komentarz.

Autorzy: Anna Pabisiak, Marcin Wojewódka

Wydawnictwo: C .H. Beck

Rok wydania: 2007

Praxis. Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników. Wzory pism. Przykłady i wskazówki praktyczne, orzecznictwo

Redakcja: Krzysztof Walczak, dr Marcin Wojewódka

Autorzy: Alicja Dobrenko, Grzegorz Trejgel, Anna Wijkowska, dr. Marcin Wojewódka, Izabela Zawacka i inni

Wydawnictwo: C.H. Beck

Rok wydania: 2018