Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowa, wprowadzona w 2019 roku, kolejna forma dodatkowego zabezpieczenia społecznego. Istotą PPK jest obligatoryjne oferowanie przez podmioty zatrudniające (głównie wszystkich pracodawców) możliwości oszczędzania w formach grupowego inwestowania przy zapewnieniu obowiązkowego opłacania wpłat, tak przez pracodawców (1,5% wynagrodzenia), jak też pracowników (2% wynagrodzenia).

Kancelaria Wojewódka i Wspólnicy Sp. k. posiada unikalną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie PPK z uwagi na fakt, że nasi eksperci byli aktywnie zaangażowani w tworzenie pomysłu PPK oraz poszczególnych rozwiązań w tym obszarze.

 

Pomoc Kancelarii w zakresie PPK może obejmować między innymi:

  • pomoc dla usługodawców w przygotowaniu produktów PPK (wzory umów, wniosków, oświadczeń, regulaminów oraz innych dokumentów);
  • prowadzenie szkoleń oraz prezentacji dla usługodawców, pracodawców, związków zawodowych oraz pracowników lub innych wybranych grup na temat wdrażanego świadczenia PPK;
  • pomoc dla usługodawców w działaniach mających na celu dopuszczenie produktu PPK do dystrybucji (przygotowanie i złożenie wniosku, reprezentowanie w postępowaniu przez organem dopuszczającym produkt);
  • doradztwo pracodawcy w wyborze podmiotu zarządzającego PPK szukając podmiotu, który spełni wymagania pracodawcy, a nie oferowanego standardowego produktu dostępnego dla wszystkich;
  • negocjacje z podmiotem zarządzającym oraz doprowadzenie do zawarcia umowy zabezpieczającej należycie interesy pracodawcy, ewentualne negocjacje ze związkami zawodowymi lub innymi grupami pracowników;
  • przygotowanie lub opiniowanie materiałów komunikacyjnych dotyczących wdrażanego świadczenia, pomoc w przygotowaniu oraz wdrożeniu procedur administracyjnych PPK;
  • monitorowanie funkcjonowania świadczenia w postaci: okresowych ocen funkcjonowania PPK, monitorowania działalności podmiotu zarządzającego;
  • bieżące informowanie o zmianach w otoczeniu prawnym oraz podatkowym;
  • reprezentację w postępowaniach sądowych związanych z PPK;
  • inne specyficzne potrzeby pracodawców i usługodawców związane z PPK.

W zagadnieniach związanych z kwestiami dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego kancelaria Wojewódka i Wspólnicy Sp.k. stale współpracuje z Instytutem Emerytalnym. W wyniku efektywnej współpracy, poza pracą na rzecz Klientów, powstały raporty dotyczące kwestii emerytalnych, takie jak Pracownicze Plany Kapitałowe – szansa czy miraż?Wybrane aspekty prawne Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz 20 odsłon PPE vs PPK