Doradztwo podatkowe

 

W obszarze prawa podatkowego Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

•            sporządzania opinii prawnych z zakresu prawa podatkowego, w szczególności w obszarze PIT, CIT, VAT;
•            sporządzania wniosków o interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego;
•            reprezentowania podatników i płatników w postępowaniach przed organami administracji publicznej;
•            reprezentowania podatników i płatników w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych;
•            wykonywania niezależnego audytu funkcji podatkowej;
•            doradztwa w zakresie utworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej.