O nas

Wojewódka i Wspólnicy Sp. k. to warszawska kancelaria prawa pracy, specjalizująca się w pomocy pracodawcom i usługodawcom w zakresie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy oraz świadczeń emerytalnych.

Radcy prawni Kancelarii świadczą pomoc prawną przede wszystkim na rzecz średnich i dużych pracodawców, w większości polskich spółek oraz zagranicznych korporacji obecnych w Polsce.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w następujących obszarach:

  • przygotowywania projektów i negocjowanie wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy (regulaminy pracy i wynagradzania, ZUZP, porozumienia z organizacjami związkowymi);
  • indywidualnych stosunków pracy (umowy o pracę, umowy szkoleniowe, zakaz konkurencji oraz kwestie związane z uprawnieniami rodzicielskimi pracowników);
  • przeprowadzania zmian restrukturyzacyjnych (przejście zakładu pracy w trybie art. 231 kodeksu pracy, zwolnienia grupowe);
  • wsparcia w negocjacjach pracodawcy ze związkami zawodowymi, radą pracowników oraz innymi reprezentantami pracowników;
  • procesowego prawa pracy oraz reprezentowania pracodawcy przed sądami oraz innymi organami zewnętrznymi (Powiatowy Urząd Pracy w przypadku zwolnień grupowych, Państwowa Inspekcja Pracy w przypadku Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, Komisja Nadzoru Finansowego w przypadku pracowniczego programu emerytalnego);
  • due dilligence w zakresie prawa pracy;
  • doradztwa w zakresie utworzenia i prowadzenia u pracodawcy programów dobrowolnych form oszczędzania na emeryturę, w tym w szczególności PPE i PPK

Obecnie Kancelaria posiada dwa oddziały – siedzibę główną w Warszawie oraz biuro w Poznaniu – gdzie zatrudnia radców prawnych, członków Okręgowych Izb Radców Prawnych w Warszawie, Poznaniu, Lublinie i Kielcach, a także aplikantów radcowskich i innych, merytorycznych oraz administracyjnych pracowników. Pracami Kancelarii zarządza dr Marcin Wojewódka, specjalista w zakresie systemu emerytalnego, zajmujący się w praktyce tą tematyką od 1998 roku. Dr Marcin Wojewódka w latach 2016-2017 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie pełniący obowiązki Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. – wiodącego operatora kolejowych przewozów towarowych w Polsce i jednego z liderów tego rynku na terenie Unii Europejskiej.