Ubezpieczenia Społeczne

W obszarze ubezpieczeń społecznych Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

  • bieżącego doradztwa prawnego;
  • sporządzania opinii prawnych oraz informacji prawnych z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych;
  • reprezentacji pracodawcy w sporach z organem rentowym;
  • reprezentacji pracodawcy w sporach sądowych z zakresu ubezpieczeń społecznych we wszystkich instancjach;
  • doradztwa w zakresie utworzenia i prowadzenia u pracodawcy programów dobrowolnych form oszczędności emerytalnych, w tym szczególności PPE i PPK.