Informacja prawna – Nowelizacja kodeksu pracy podpisana przez Prezydenta

Informujemy, że w dniu 23 marca 2023 roku Prezydent RP podpisał ustawę zmieniającą Kodeks pracy oraz niektóre inne ustawy w związku z tzw. Work Life Balance.  Przepisy wejdą w życie…

Czytaj dalej

Informacja prawna: NOWELIZACJA KODEKSU PRACY PRZYJĘTA PRZEZ SEJM

  Informujemy, że w dniu 9 marca 2023 roku Sejm RP uchwalił ostateczną treść przepisów zmieniających Kodeks pracy oraz niektóre inne ustawy w związku z tzw. Worka Life Balance.  Ustawa…

Czytaj dalej

Informacja prawna: KONTROLE TRZEŹWOŚCI JUŻ OBOWIĄZUJĄ

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika. Publikacja rozporządzenia jest konsekwencją wcześniejszej nowelizacji Kodeksu…

Czytaj dalej

Informacja prawna: PROJEKT USTAWY O ROZWIĄZYWANIU SPORÓW ZBIOROWYCH

Informujemy, że do konsultacji społecznych trafił właśnie projekt nowej ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Jest on wynikiem kilkumiesięcznych prac strony rządowej, która konsultowała się z organizacjami pracodawców oraz ogólnopolskimi reprezentatywnymi…

Czytaj dalej

Informacja prawna: Zmiany w uprawnieniach rodziców

W dniu 1 lutego 2023 r. w życie weszła ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw….

Czytaj dalej

Informacja prawna: AKTA PRACOWNICZE PO NOWEMU – emanacja „work-life balance”

Dnia 30 stycznia 2023 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10…

Czytaj dalej

Informacja prawna: NOWELA DO KODEKSU PRACY – „Work life-balance” złożone do Sejmu

Informujemy, że dnia 12 stycznia 2023 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy i niektórych innych ustaw. Projekt wdraża dwie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i…

Czytaj dalej

Informacja prawna: Uchwalenie przepisów dot. kontroli trzeźwości i pracy zdalnej

Informujemy, że w dniu 13 stycznia 2023 roku Sejm ostatecznie  uchwalił nowelizację kodeksu pracy w zakresie kontroli trzeźwości oraz pracy zdalnej. W ostatnim głosowaniu posłowie odrzucili wszystkie poprawki dotyczące pracy…

Czytaj dalej

Informacja prawna – NOWA STAWKA KILOMETROWA

Informujemy, że w dniu 17 stycznia 2023 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych,…

Czytaj dalej

Informacja prawna – Work Life Balance

W dniu 10 stycznia 2023 r. odbyła się konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego, odnosząca się między innymi do kwestii noweli do Kodeksu pracy, wdrażającej dwie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady…

Czytaj dalej