Informacja prawna – Projektowane przepisy prawa pracy w Tarczy 4.0 przesłane do senatu

Opublikowane w Informacje prawne

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 czerwca 2020 r. Sejm przyjął ustawę tzw. Tarcza 4.0 (ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami…

Czytaj dalej

Informacja prawna – Projektowane przepisy prawa pracy w Tarczy 4.0

Opublikowane w Informacje prawne

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 maja 2020 r. do Sejmu wpłynął projekt tzw. Tarczy 4.0, jako projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej…

Czytaj dalej

Informacja prawna – Tarcza Antykryzysowa 4.0: projekt – najważniejsze zmiany

Opublikowane w Informacje prawne

Informujemy, że w dniu 20 maja 2020 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwany potocznie…

Czytaj dalej

Informacja prawna: Tarcza 3.0 – wybrane zmiany

Opublikowane w Informacje prawne

Informujemy, że w dniu 16 maja 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 14 maja o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa…

Czytaj dalej

Informacja prawna: Tarcza 3.0 – praca zdalna

Opublikowane w Informacje prawne

Na podstawie posiadanego przez Kancelarię projektu Tarczy 3.0, to jest projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie…

Czytaj dalej

Informacja prawna: Tarcza 3.0 – prawo pracy

Opublikowane w Informacje prawne

Uprzejmie informujemy, że Kancelaria uzyskała dostęp do przygotowywanego przez Rząd projektu Tarczy 3.0, to jest projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym…

Czytaj dalej

Informacja prawna – Wybrane zmiany wprowadzone na podstawie tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0

Opublikowane w Informacje prawne

Informujemy, że w dniu 18 kwietnia 2020 roku weszła w życie ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, czyli tzw. Tarcza Antykryzysowa 2.0. Ustawa ta…

Czytaj dalej

Ciążący na członku zarządu obowiązek terminowego zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki

Opublikowane w Informacje prawne

Pandemia rozprzestrzeniającego się wirusa COVID-19 powoduje konieczność ograniczenia lub zaprzestania działalności wielu firm. Poważnym problemem może okazać się kwestia utrzymania płynności finansowej, a w konsekwencji bieżącego regulowania zobowiązań przesz firmy….

Czytaj dalej

Tarcza antykryzysowa 2.0 – wybrane zmiany na podstawie projektu ustawy

Opublikowane w Informacje prawne

Informujemy, że w dniu 6 kwietnia 2020 roku wpłynie do Sejmu projekt ustawy Tarcza antykryzysowa 2.0. Projekt ten będzie zawierał modyfikację już obowiązujących przepisów w zakresie przestoju ekonomicznego oraz obniżenia…

Czytaj dalej

Informacja prawna – Założenia projektów wybranych przepisów projektowanej tzw. tarczy antykryzysowej

Opublikowane w Informacje prawne

W dniu 18 marca 2020 roku Premier wraz z Prezesem Narodowego Banku Polskiego oraz niektórymi ministrami przedstawili na konferencji prasowej założenia tzw. tarczy antykryzysowej, która ma zostać wprowadzona w najbliższym…

Czytaj dalej