Informacja prawna: Badania profilaktyczne. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich…

Czytaj dalej

Informacja prawna – Stan prac legislacyjnych – praca zdalna i kontrola trzeźwości

  Informujemy, że na dzisiejszym posiedzeniu sejmowej komisji ds. kodyfikacji przedstawiono sprawozdanie z prac podkomisji oraz najważniejsze opracowane przez Podkomisję poprawki oraz ustalenia w zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości….

Czytaj dalej

Informacja prawna: Praca zdalna i kontrola trzeźwości. Status prac legislacyjnych

Informujemy, że w dniu 25 października 2022 roku odbyło się posiedzenie podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego (NKK03S). Było to ostatnie posiedzenie podkomisji w tym zakresie. Teraz…

Czytaj dalej

Informacja prawna: PONOWNY ZAPIS DO PPK – OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW

Przypominamy, że do końca lutego 2023 roku podmioty zatrudniające obowiązane są poinformować osoby zatrudnione, które zrezygnowały z oszczędzania w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), że od kwietnia 2023 zostaną wznowione za…

Czytaj dalej

Informacja prawna: STATUS PRAC LEGISLACYJNYCH – PRACA ZDALNA I KONTROLA TRZEŹWOŚCI. STAN NA 27 WRZEŚNIA 2022 ROKU

Informujemy, że w dniu 27 września 2022 roku odbyło się posiedzenie podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego (NKK03S). Przedmiotem posiedzenia było rozpatrzenie poprawek zgłoszonych przez różne podmioty…

Czytaj dalej

Informacja prawna: NOWY WZÓR DRUKU PIT-2

W dniu 15 września 2022 roku Ministerstwo Finansów opublikowało nowy wzór druku PIT-2, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2023 roku (druk w załączeniu). Opublikowanie nowego wzoru oznacza obowiązek korzystania…

Czytaj dalej

Informacja prawna: STATUS PRAC LEGISLACYJNYCH – PRACA ZDALNA I KONTROLA TRZEŹWOŚCI

Informujemy, że w dniu 13 września 2022 roku odbyło się posiedzenie podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego (NKK03S). Przedmiotem posiedzenia była dyskusja na temat rządowego…

Czytaj dalej

Informacja prawna: WZROST PŁACY MINIMALNEJ W 2023 ROKU

Pracodawcy powinni przygotować się na dwukrotną podwyżkę płacy minimalnej w 2023 roku. Zgodnie z decyzjami  rządu od 1 stycznia 2023 roku płaca minimalna wyniesie 3490 zł, a od 1 lipca…

Czytaj dalej

Informacja prawna – WZROST WYSOKOŚCI DIETY W DELEGACJI KRAJOWEJ

Minister Rodziny i Polityki Społecznej rozporządzeniem z 30 czerwca 2022 r. podwyższył (ze skutkiem od 28 lipca 2022 r.) kwotę diety w czasie podróży służbowej krajowej do 38 zł za…

Czytaj dalej

Informacja prawna: PROJEKT ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCEGO ZAKRESU ROCZNEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ REALIZACJI PPE

W dniu 1 lipca 2022 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, w ramach…

Czytaj dalej