Informacja prawna – informacja o liczebności związku zawodowego

Opublikowane w Informacje prawne

Zgodnie z treścią art. 251 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, organizacje związkowe chcące zachować uprawnienia zakładowych organizacji związkowych zrzeszających co najmniej 10 aktywnych…

Czytaj dalej

Rejestr umów o dzieło – informacja prawna

Opublikowane w Informacje prawne
Odejście z pracy

Zgodnie z treścią art. 36 ust. 17 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło począwszy od 1 stycznia 2021…

Czytaj dalej

Zmiany w zakresie obostrzeń – informacja prawna

Opublikowane w Informacje prawne

W dniu 28 grudnia 2020 r. wejdzie w życie nowe rozporządzanie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które zastępuje dotychczas obowiązujące w…

Czytaj dalej

Nowelizacja ustawy covidowej – informacja prawna

Opublikowane w Informacje prawne

W dniu 29 listopada weszły w życie przepisy ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID­19 (Dz….

Czytaj dalej

Zmiany w limicie 30-krotności na rok 2021- informacja prawna

Opublikowane w Informacje prawne

W dniu 18 listopada 2020 roku Minister Rodziny i Polityki Społecznej w obwieszczeniu (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 1061) ogłosiła, że w 2021 r. zwiększony zostanie limit ograniczenia rocznej…

Czytaj dalej

Zmiany w limitach PPE, IKE i IKZE na 2021 rok – informacja prawna

Opublikowane w Informacje prawne

W dniu 17 listopada 2020 roku Minister Rodziny i Polityki Społecznej w obwieszczeniach (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 1057, 1058, 1059) ogłosiła, że w 2021 r. wysokość kwot w…

Czytaj dalej

Strajk kobiet

Opublikowane w Informacje prawne

Na środę 28 października 2020 roku planowany jest tzw. ogólnopolski strajk kobiet. Zgodnie z hasłem „28.10.2020 nie idziemy do roboty”, w tym dniu pracownicy mają nie stawić się w pracy….

Czytaj dalej

Najnowsze zmiany w zakresie obostrzeń wprowadzonych w celu przeciwdziałania COVID-19

Opublikowane w Informacje prawne

W dniu 23 października w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie wprowadzające od dnia 24 i 26 października 2020 r. kolejne zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020…

Czytaj dalej

Informacja prawna – Obowiązki pracodawców i pracowników w związku z obostrzeniami tzw. żółtej strefy

Opublikowane w Informacje prawne

Informujemy, że od dnia 10 października 2020 roku na mocy decyzji rządowych tzw. żółta strefa została rozszerzona na obszar całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadzanie tej strefy w takim zakresie nastąpi…

Czytaj dalej

Wydłużenie okresu składania wniosku o dofinansowanie – informacja prawna

Opublikowane w Informacje prawne

W dniu 24 września 2020 r. weszły w życie niektóre przepisy ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem…

Czytaj dalej