Zmiany w ustawie o PPK dla pracodawców, którzy nieterminowo wdrożyli PPK – informacja prawna

Opublikowane w Informacje prawne

W Dzienniku Ustaw została już opublikowana ustawa mająca na celu znowelizowanie ustawy o PPK, poprzez umożliwienie PFR w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19…

Czytaj dalej

Wzrost płacy minimalnej w 2022 roku – informacja prawna

Opublikowane w Informacje prawne

Pracodawcy powinni przygotować się na wchodzący w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. We wtorek, 14 września 2021 r. Rada Ministrów podjęła bowiem decyzję…

Czytaj dalej

Planowane zwolnienie z podatku dochodowego składek członkowskich w związku zawodowym

Opublikowane w Informacje prawne

W dniu 8 września 2021 roku w ramach tzw. Polskiego Ładu rząd przedłożył do pierwszego czytania w Sejmie projekt ustawy zmieniającej ustawę z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku…

Czytaj dalej

Informacja prawna – Przedłużenie z mocy prawa kadencji społecznych inspektorów pracy

Opublikowane w Informacje prawne

W dniu 19 sierpnia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 24 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób…

Czytaj dalej

Prace legislacyjne nad projektem pracy zdalnej – informacja prawna

Opublikowane w Informacje prawne

Przekazujemy informację o toczących się pracach legislacyjnych nad projektem nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzającą regulację pracy zdalnej. W dniu 23 lipca 2021 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nowy…

Czytaj dalej

Nowelizacja ustawy o PPE – informacja prawna

Opublikowane w Informacje prawne

 W dniu 27 lipca 2021 roku został skierowany do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia…

Czytaj dalej

Pełne oskładkowanie umów zlecenia jednak z wyjątkami – informacja prawna

Opublikowane w Informacje prawne

W ramach zaprezentowanego wiosną tego roku Polskiego Ładu przedstawiciele władzy zapowiedzieli, że od stycznia 2022 roku zostaną w pełni oskładkowane umowy zlecenia. Ma to na celu wyeliminowanie tzw. umów śmieciowych…

Czytaj dalej

Likwidacja OFE – status prac legislacyjnych

Opublikowane w Informacje prawne

Ustawa likwidująca Otwarte Fundusze Emerytalne obecnie czeka na kontynuowanie prac legislacyjnych. Prezentacja Polskiego Ładu zmusiła pomysłodawców likwidacji OFE do wprowadzenia kilku zmian, przede wszystkim związanych z wysokością opłaty przekształceniowej. W…

Czytaj dalej

Weryfikacja poziomu partycypacji w PPE celem zwolnienia z obowiązku tworzenia PPK

Opublikowane w Informacje prawne

W związku z faktem, że zbliża się dzień weryfikacji poziomu partycypacji uczestnictwa w PPE (1 lipca 2021 roku), informujemy, że pracodawcy powinni ustalić, czy nadal spełniają ustawowe przesłanki zwalniające z…

Czytaj dalej

Demografia 2040 – zmiany w Kodeksie Pracy – informacja prawna

Opublikowane w Informacje prawne

W dniu 17 czerwca 2021 roku Premier Mateusz Morawiecki, Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg, a także Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej Barbara Socha zaprezentowali najważniejsze założenia w ramach…

Czytaj dalej