Praca zdalna – trwają prace legislacyjne

Opublikowane w Informacje prawne

Toczą się prace legislacyjne nad projektem nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzającej regulację pracy zdalnej. Podstawowym założeniem nowelizacji jest dokonanie kompleksowej regulacji zjawiska pracy zdalnej, a także zastąpienie obowiązującej dzisiaj telepracy. Zakładamy,…

Czytaj dalej

Likwidacja OFE – trwają prace legislacyjne w sejmie – Informacja prawna

Opublikowane w Informacje prawne

Ustawa likwidująca Otwarte Fundusze Emerytalne może zostać przyjęta na najbliższym posiedzeniu Sejmu, tj. 14 kwietnia br. Następnie zostanie skierowana ona do Senatu RP. Termin wejścia w życie przepisów zaplanowano na…

Czytaj dalej

Obostrzenia związane z przekraczaniem granicy – informacja prawna

Opublikowane w Informacje prawne

Przypominamy, że w dniu 30 marca 2021 r. weszły w życie zmiany rozporządzenia z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z…

Czytaj dalej

Rozszerzenie i przedłużenie obowiązywania obostrzeń

Opublikowane w Informacje prawne

W dniu 19 marca 2021 r. opublikowano nowe rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 512),…

Czytaj dalej

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – informacja prawna

Opublikowane w Informacje prawne

W dniu 12 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19, wydane odpowiednio na podstawie art….

Czytaj dalej

Wezwanie PFR w sprawie PPK – informacja prawna

Opublikowane w Informacje prawne

W ostatnich tygodniach PFR przesłał do pracodawców wezwania w związku z nieterminowym zawarciem umowy o zarządzanie PPK. Jest to działanie zgodne z przepisami ustawy o PPK, mające na celu zweryfikowanie,…

Czytaj dalej

Przedłużenie obowiązywania i zmiany w zakresie obostrzeń

Opublikowane w Informacje prawne

W dniu 10 marca 2021 r. opublikowano rozporządzenia zmieniające dotychczasowe rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu…

Czytaj dalej

Przedłużenie obowiązywanie obostrzeń oraz dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Opublikowane w Informacje prawne

W dniu 1 marca 2021 r. weszły w życie nowe rozporządzenia dotyczące przedłużenia obowiązywania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zgodnie z którymi okres jego pobierania wydłuża się do 14 marca 2021 r….

Czytaj dalej

Okresowe szkolenia BHP zachowują ważność – informacja prawna

Opublikowane w Informacje prawne

Informujemy, że na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy opublikowano stanowisko, zgodnie z którym zdalne szkolenia okresowe BHP, wykonane w okresie 1-17 kwietnia 2020 roku, zachowują ważność. Po odwołaniu stanu zagrożenia…

Czytaj dalej

Aktualny stan prac nad projektami nowelizacji ustawy o PPK

Opublikowane w Informacje prawne

W nawiązaniu do informacji przekazanych na początku lutego, informujemy, że w dalszym ciągu w Parlamencie toczą się prace nad projektami ustaw nowelizujących ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. Obecnie (stan na…

Czytaj dalej