Informacja prawna: KONTROLE TRZEŹWOŚCI JUŻ OBOWIĄZUJĄ

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika. Publikacja rozporządzenia jest konsekwencją wcześniejszej nowelizacji Kodeksu Pracy w zakresie umożliwiającym pracodawcy przeprowadzanie wśród pracowników badań na obecność alkoholu lub podobnie działających środków psychoaktywnych.

 

Rozporządzenie określa w szczególności:

1)          warunki i metody przeprowadzania badań na obecność alkoholu w organizmie pracownika oraz badań na obecność w organizmie pracownika środków działających podobnie do alkoholu przez pracodawcę oraz przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego lub zlecanych przez ten organ,

2)          sposób dokumentowania badań przeprowadzanych lub zlecanych przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego,

3)          wykaz środków działających podobnie do alkoholu.

Wśród zapisów rozporządzenia pozostały niestety kontrowersyjne zapisy z jego dotychczasowego projektu, m.in. odnośnie rodzajów alkotestów oraz substancji znajdujących się na wykazie środków działających podobnie do alkoholu. Ustawodawca przewidział bowiem zasadniczo dwa rodzaje testów stosowanych w alkomatach:

1)          stosujące metodę utleniania elektrochemicznego lub

2)          stosujące metodę spektrometrii w podczerwieni

 

Ten pierwszy rodzaj urządzeń jest najbardziej rozpowszechniony na rynku i należy przyjąć, że to właśnie z nich będą korzystać powszechnie pracodawcy. Ten drugi, jako bardziej kosztowny, znajduje się głównie na wyposażeniu jednostek Policji lub gabinetów lekarskich. Niestety, ustawodawca przyjął jako zasadę rozwiązanie, na skutek którego niezadowolony z wyniku testu pracownik będzie mógł domagać się zbadania za pomocą urządzenia stosującego alternatywną metodę pomiaru. W praktyce ten stan rzeczy będzie mógł doprowadzić do braku możliwości przeprowadzenia skutecznego badania w miejscu pracy i spowoduje, że nowe przepisy mogą okazać się nieskuteczne.

Eksperci wskazują ponadto, iż zamknięty wykaz substancji działających podobnie do alkoholu jest zbyt ogólnikowy, przez co wiele środków stosowanych powszechnie jako syropy na kaszel, środki przeciwbólowe, środki dla epileptyków, astmatyków czy diabetyków mogą być kwalifikowane jako nielegalne.

Wydane rozporządzenie jest ostatnim elementem legislacji oczekiwanym przez pracodawców, który otwiera im możliwość samodzielnego kontrolowania trzeźwości swoich pracowników przy wykorzystaniu alkotestu bądź korzystania w tym zakresie z pomocy służb takich jak Policja czy Straż Miejska (Gminna).

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

WERSJA PDF