Informacja prawna: Nowelizacja kodeksu pracy opublikowana w Dzienniku Ustaw

Informujemy, że w dniu 4 kwietnia 2023 w Dzienniku Ustaw pod pozycją 641 opublikowano ustawę zmieniającą Kodeks pracy oraz niektóre inne ustawy w związku z tzw. Work Life Balance.  Przepisy wejdą w życie po 21 dniach, czy z dniem 26 kwietnia 2023 roku.  Obszerna nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza do polskiego porządku prawnego postanowienia dwóch dyrektyw europejskich.

 

Wybrane nowe zmiany:

  1. URLOP OPIEKUŃCZY (5 dni, bezpłatny)

Pracownikowi przysługiwać będzie urlop opiekuńczy w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych.

  1. ZWOLNIENIE OD PRACY W ZWIĄZKU Z SIŁĄ WYŻSZĄ (2 dni, ½ płatny)

Pracownikowi przysługiwać będzie zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym, z powodu działania siły wyższej, w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika. W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia.

  1. DRUGA I TRZECIA PRZERWA W PRACY (po 15 minut)

Pracownicy będą mieli prawo do drugiej przerwy trwającej co najmniej 15 minut, jeżeli dobowy wymiar pracy jest dłuższy niż 9 godzin oraz trzeciej przerwy trwającej także co najmniej 15 minut, jeśli dobowy wymiar pracy jest dłuższy niż 16 godzin.

  1. DŁUŻSZY URLOP RODZICIELSKI (o 9 tygodni)

Pracownicy będą mieli prawo do 9 tygodni urlopu dla każdego z rodziców, w trakcie którego wypłacany będzie zasiłek macierzyński w wysokości 70% podstawy wymiaru świadczenia.

  1. ELASTYCZNA ORGANIZACJA PRACY (dla opiekujących się do 8 roku życia)

Pracownicy opiekujący się dzieckiem do ukończenia przez niego 8 roku życia będą mogli złożyć wniosek

o zastosowanie elastycznej organizacji pracy, przez którą rozumie się: pracę zdalną, ruchomy czas pracy, indywidualny rozkład czasu pracy, weekendowy system czasu pracy, obniżenie wymiaru czasu pracy.

  1. SZYBSZE UZYSKANIE UMOWY NA CZAS NIEOKREŚLONY (nowe uprawnienie)

Pracownik zatrudniony przez co najmniej 6 miesięcy będzie miał prawo wystąpić do pracodawcy (raz w roku) o zmianę rodzaju umowy. Obowiązkiem pracodawcy będzie pisemne uzasadnienie odpowiedzi na ten wniosek pracownika.

  1. WPROWADZENIE PRAWA PRACOWNIKA DO RÓWNOLEGŁEGO ZATRUDNIENIA (zakaz zakazywania)

Pracodawca nie będzie mógł zakazać pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą lub jednoczesnego pozostawania w stosunku prawnym będącym podstawą świadczenia pracy innym niż stosunek pracy, poza sytuacją, w której zawarto umowę o zakazie konkurencji podczas trwania stosunku pracy.

  1. PRAWO DO SZKOLEŃ (w czasie pracy)

Pracownicy uzyskają prawo do nieodpłatnego i wliczanego do czasu pracy szkolenie, które będzie niezbędne do wykonywania danej pracy.

  1. NOWE TREŚCI INFORMACJI DLA PRACOWNIKÓW z art. 29 Kodeksu pracy

Ponadto wprowadzono kilkadziesiąt innych zmian w przepisach. Dla pracodawców wprowadzone zmiany oznaczają konieczność dostosowania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, wzorów umów o pracę i wniosków, a także wdrożenia nowych procedur postępowania. Kancelaria pozostaje do dyspozycji w razie potrzeby wsparcia w zakresie wdrożenia zmian u pracodawcy. Zapytania ofertowe prosimy przesyłać na oferta@wojewodka.pl

Podkreślmy, że już 26 kwietnia 2023 roku pracownicy mogą zgłosić się do pracodawców np. z wnioskami o urlop opiekuńczy czy zwolnienie z powodu siły wyższej.

 

WERSJA PDF