Informacja prawna: Projekt rozporządzenia ws. świadectwa pracy

Informujemy, że w dniu 28 marca 2023r. opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy.

Zgodnie z projektem rozporządzenia w treści świadectwa pracy trzeba będzie wskazywać między innymi:

  • liczbę (z 24 dostępnych) dni pracy okazjonalnej w danym roku kalendarzowym (art. 6734 kodeksu pracy)
  • liczbę (z 2 dostępnych) wykorzystanych dni z tytułu (w ½ płatnego) zwolnienia z powodu siły wyższej (art. 1481 kodeksu pracy)
  • liczbę (z 5 dostępnych) dni (bezpłatnego) urlopu opiekuńczego wykorzystanych w danym roku kalendarzowym (art. 1881 kodeksu pracy)

Powyższe przesądza, że wszystkie powyższe zwolnienia mają charakter roczny i nie odnawiają się po zmianie pracodawcy w trakcie danego roku kalendarzowego.

W razie pytań i wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

WERSJA PDF