Aktualności

Pomoc prawną świadczymy w ramach bezpośrednich spotkań, konsultacji telefonicznych i mailowych, a także innych, uzgodnionych z Klientem form.
Za prawidłową i terminową realizację zadania odpowiedzialne są konkretne osoby. Kluczowe dokumenty przesyłane są do Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem tak, by możliwa była ich ewentualna modyfikacja.
Kancelaria świadczy pomoc prawną na terenie całego kraju. W przypadku postępowań sądowych korzystamy z prawników Kancelarii, nie zlecając pracy innymi podmiotom.

Kancelaria w liczbach

lat na rynku
prawników
zarejestrowanych PPE

Zespół

dr Marcin Wojewódka
Radca prawny | Wspólnik zarządzający
Alicja Pawelec
Radca prawny | Wspólnik
Jolanta Ślesicka-Wyszyńska
Wspólnik | Prokurent
Piotr Nietrzpiel
Radca prawny | Wspólnik
Krzysztof Sosnowski
Radca prawny | Wspólnik
Przemysław Krasadomski
Radca prawny | Wspólnik
Elżbieta Smirnow
Radca prawny
Marek Żmijewski
Radca prawny
Inka Kalista
Adwokat
Monika Kocimska
Radca prawny
Jacek Suchar
Radca prawny
Beata Bondyra
Radca prawny
Artur Ślusarczyk
Radca prawny
Łukasz Kuklewski
Radca prawny
Nicola Nowak
Radca prawny
Dominika Mitkowska
Radca prawny
Aleksandra Najduk
Of counsel

Referencje