Przemysław Krasadomski

Radca prawny, wspólnik w Kancelarii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prawnik z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym. Przez wiele lat pracował jako in-house lawyer w dziale prawnym dużej spółki z udziałem Skarbu Państwa z branży energetycznej, jak również koordynował obsługę prawną w jej spółce zależnej. Przez ten okres zdobył bogate doświadczenie w obszarze indywidualnego jak i zbiorowego prawa pracy, koordynując w aspekcie prawnym przez wiele lat politykę Grupy Kapitałowej w relacjach ze związkami zawodowymi. Brał udział w licznych procesach z obszaru zbiorowego prawa pracy, związanych między innymi z procesami restrukturyzacyjnymi, procesami  przenoszenia pracowników do innego pracodawcy, projektach dotyczących wprowadzenia systemów motywacyjnych,  jak również w prowadzonych negocjacjach ze związkami zawodowymi, w tym w ramach toczących się u pracodawców sporach zbiorowych ze związkami zawodowymi.

Specjalizuje się w przygotowaniu i negocjowaniu wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy, takich jak Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy, Regulaminy Pracy, Regulaminy Wynagrodzeń, jak również w przygotowaniu i negocjowaniu porozumień ze związkami zawodowymi. Posiada bogate doświadczenie w bieżącej obsłudze przedsiębiorców, w tym w obsłudze prawnej ich statutowych organów.

W trakcie swojego doświadczenia zawodowego był wielokrotnie Członkiem Rady Nadzorczej, w tym w spółce giełdowej, gdzie pełnił również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i Przewodniczącego jej Komitetu Audytu.

przemysław krasadomski