Radca prawny, wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowych Studiów Prawa Pracy organizowanych przez Uniwersytet Warszawski. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach, specjalizując się w reprezentowaniu klientów w postępowaniach na gruncie prawa pracy, prawa cywilnego, jak również sporów pomiędzy przedsiębiorcami. Doradzała pracodawcom w przedmiocie regulaminów wewnętrznych, w tym Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz w zakresie stosunków pracy, do których zastosowanie znajduje m in. ustawa o pracownikach sądów i prokuratury czy ustawa o pracownikach samorządowych. W Kancelarii zajmuje się bieżącą obsługą klientów w obszarze prawa pracy, w tym w szczególności w zakresie Work Life Balance.