Weronika Powąska - Grochowy

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
w Szczecinie. Wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

W ramach studiów podyplomowych ukończyła Kierunek Mediacje
i Negocjacje na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. podczas pracy
w poznańskich kancelariach prawnych, prowadzeniu obsługi prawnej agencji reklamowej, a także jako in – house lawyer w dziale prawnym polskiego oddziału spółki zagranicznej.

Posiada doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców i reprezentowaniu ich
w postępowaniach na gruncie prawa cywilnego.

W Kancelarii wykorzysta dotychczasową wiedzę i doświadczenie, by zdobywać i rozwijać praktykę na gruncie prawa pracy i wspierać klientów Kancelarii
w toku sporów sądowych.