Alicja Pawelec

Radca prawny, od 2011 roku wspólnik w Kancelarii.

Absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Ukończyła podyplomowe studia prawa dowodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Z Kancelarią związana od 2008 roku. Specjalizuje się w bieżącym doradztwie pracodawcom w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

Prowadzi postępowania przed sądami powszechnymi, m.in. w sprawach:

  • z odwołań pracowników od oświadczeń pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę związanych z dyskryminacją,
  • związanych z nierównym traktowaniem w zatrudnieniu,
  • dotyczących wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • dotyczących premii,
  • związanych z naruszeniami zakazu konkurencji,
  • dotyczących naruszeń dóbr osobistych pracowników.

Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów dotyczących restrukturyzacji (przejście zakładu pracy w trybie 231, zwolnienia grupowe).

Specjalizuje się w tematyce mobbingu zwłaszcza w jego postrzeganiu w organizacjach i możliwym jego wpływie na procesy budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy w ramach Employer Brandingu.

Autorka licznych artykułów prasowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Rzeczpospolitej i Gazecie Prawnej.

Współautorka publikacji:

  • Elastyczne formy zatrudnienia (Infor Biznes 2019)
  • Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników. Wzory pism. Przykłady i wskazówki praktyczne, orzecznictwo (C.H. Beck 2018)
  • Kobieta w ciąży – prawa pracownicze (Infor Biznes 2015)
  • Pisma procesowe z zakresu prawa pracy z objaśnieniami i płytą CD(C.H. Beck 2014)

Radca prawny Alicja Pawelec zostaa wyróżniona w rankingu The Legal 500 EMEA 2018, otrzymując tytuł recommended lawyer.