Nicola Zięba

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aktywnie uczestniczyła w dwuletnim seminarium prawa pracy pod przewodnictwem prof. Małgorzaty Gersdorf. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach radców prawnych oraz kancelariach adwokackich zajmujących się obsługą podmiotów gospodarczych głównie z zakresu prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Pracowała przy fuzjach i przejęciach spółek, przejściu zakładów pracy oraz tak zwanych zwolnieniach grupowych. Uczestniczyła w konsultacjach z organizacjami związkowymi i radami pracowników.
Z Kancelarią związana od 2017 roku. W Kancelarii pracuje głównie przy bieżącej obsłudze Klientów, projektach dotyczących indywidualnych stosunków pracy, przygotowania umów, wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy.