dr Marcin Wojewódka

Radca prawny, założyciel Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy. Wiceprezes zarządu Instytutu Emerytalnego. Wykładowca akademicki. Doktor nauk ekonomicznych. W latach 2016-2017 Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nadzorujący Pion Administracji i Zamówień Publicznych. Członek Stowarzyszenia Prawa Pracy.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Psychologia Zarządzania Personelem. W grudniu 2011 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych (praca doktorska pt. „Pracownicze program emerytalne, jako forma dodatkowego zabezpieczenia na starość w Polsce. Ocena funkcjonowania”).

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pracy i świadczeń pracowniczych. Doradzał kilkudziesięciu pracodawcom w Polsce w zakresie prawa pracy oraz świadczeń pracowniczych. Od 2000 roku współtworzył kilkadziesiąt Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Autor publikacji:

 • Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Komentarz (C.H. Beck 2019).

 Współautor publikacji:

 • PPK w budżetówce (Infor Biznes 2020)
 • Pracownicze Plany Kapitałowe – wdrożenie w praktyce (C.H. Beck 2020)
 • Pracownicze Plany Kapitałowe. Kompendium dla pracodawców (Infor Biznes 2019).
 • Pracownicze Plany Kapitałowe – praktyczny poradnik dla podmiotów zatrudniających (ODDK 2019)
 • Pracownicze Plany Kapitałowe. Praktyczny komentarz do ustawy (Infor Biznes 2019)
 • PPK w firmie. Tworzenie, obowiązki informacyjne, rozliczanie wpłat (Wiedza i praktyka 2019)
 • Elastyczne formy zatrudnienia (Infor Biznes 2019)
 • Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników. Wzory pism. Przykłady i wskazówki praktyczne, orzecznictwo (C.H. Beck 2018)
 • Informowanie pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji. Komentarz (C.H. Beck 2007)
 • Pracownicze Programy Emerytalne. Komentarz (C.H. Beck 2005)

Autor wielu artykułów prasowych dotyczących problematyki prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz systemu emerytalnego, publikowanych na łamach dzienników takich jak Rzeczpospolita, Gazeta Prawna i Gazeta Wyborcza, a także portali internetowych, m.in. prawo.pl i ppk.info.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń.

Dr Marcin Wojewódka został wyróżniony w rankingu The Legal 500 EMEA 2019, otrzymując tytuł leading individuals. Dr Marcin Wojewódka wyróżniony został także w rankingu Chambers & Partners 2021.