Krzysztof Sosnowski

Radca prawny, wspólnik w Kancelarii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Z Kancelarią związany od 2011 roku.

Pracuje głównie przy projektach:

  • dotyczących wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy (regulaminy, zakładowe układy zbiorowe pracy, porozumienia z organizacjami związkowymi),
  • w obszarze relacji ze związkami zawodowymi i zbiorowego prawa pracy głównie w związku z restrukturyzacją przedsiębiorstw, w tym również organizacji i współpracy z radami pracowników,
  • dotyczących indywidualnych stosunków pracy, przygotowania umów oraz w bieżącej obsłudze Klientów.

Autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Współautor publikacji:

  • Musisz to wiedzieć! (Infor Biznes 2020),
  • Elastyczne formy zatrudnienia (Infor 2019).