Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Opublikowane w Informacje prawne

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24 kwietnia 2014 roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej wniósł do Sejmu projekt ustawy o zmianie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czytaj dalej

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prawa pracownika do zasiłku chorobowego

Opublikowane w Informacje prawne

Uprzejmie informujemy, iż w dniu wczorajszym 25 lutego 2014 roku Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż przepisy przewidujące utratę przez pracownika prawa do zasiłku chorobowego w przypadku wykonywania odpłatnej pracy, nawet w niewielkim wymiarze i bez względu na cel tej pracy, jednakże przekraczające wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, są zgodne z konstytucją.

Czytaj dalej

Informacja w zakresie nowych zasad doręczania przesyłek sądowych

Opublikowane w Informacje prawne

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2014 roku zmianie uległ sposób dostarczania przesyłek sądowych, takich jak wezwania dla stron i świadków, odpisy wyroków, apelacje i inne dokumenty, które są doręczane przez sądy powszechne. Usługi w tym zakresie będzie świadczyć Polska Grupa Pocztowa (PGP), która jesienią zeszłego roku wygrała przetarg na dwuletni kontrakt (lata 2014-15) na pocztową obsługę sądów i prokuratur.

Czytaj dalej

Limity wpłat na IKE oraz składki dodatkowej do PPE w 2014 roku

Opublikowane w Informacje prawne

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 11 grudnia 2013 roku zostały ogłoszone obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej regulujące kwestie wysokości limitów składki dodatkowej do PPE oraz kwoty wpłaty na IKE w 2014 roku. Szczegółowe informacje poniżej.

Czytaj dalej

Limity wpłat na IKE oraz składki dodatkowej do PPE w 2013 roku

Opublikowane w Informacje prawne

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29 listopada 2012 roku zostały ogłoszone obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej regulujące kwestie wysokości limitów składki dodatkowej do PPE oraz kwoty wpłaty na IKE w 2013 roku. Szczegółowe informacje poniżej.

Czytaj dalej

Informacja prawna w zakresie przekazywania imiennej listy pracowników w trybie art.30

Opublikowane w Informacje prawne

Informujemy, iż w dniu 21 listopada 2012 roku Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów rozwiał wątpliwości wynikające z rozbieżnego orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczące możliwości domagania się przez pracodawcę od związku zawodowego informacji o wszystkich pracownikach korzystających z jego obrony. Zgodnie z treścią tej uchwały:

Czytaj dalej

Informacja prawna w zakresie ustalania wymiaru czasu pracy pracowników w przyjętym okresie rozliczeniowym na podstawie art. 130 Kodeksu pracy

Opublikowane w Informacje prawne

Informujemy, iż wyrokiem z dnia 2 października 2012 r. Trybunał Konstytucyjny uznał art. 130 § 21 Kodeksu pracy za niezgodny z Konstytucją RP i jednocześnie nie odroczył utraty mocy obowiązującej tego przepisu. Zgodnie z art. 190 ust. 3 Konstytucji RP orzeczenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wobec powyższego z tym dniem w sensie normatywnym zostanie usunięta z porządku prawnego norma art. 130 § 21 Kodeksu pracy. Przepis ten brzmi: 130 § 21. Jeżeli zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto przypada w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, to nie obniża ono wymiaru czasu pracy.

Czytaj dalej

Informacja prawna w zakresie wchodzących w życie z dniem 1 marca 2013 roku zmian w zakresie diet z tytułu podróży służbowych

Opublikowane w Informacje prawne

Informujemy, iż z dniem 1 marca 2013 roku wejdzie w życie nowe rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167). Zastąpi ono dwa dotychczasowe rozporządzenia dotyczące podróży służbowych z dnia 19 grudnia 2002 roku. Nowy akt wykonawczy wprowadza zmiany w warunkach wypłacania należności przysługujących z tytułu wspomnianej podróży, w tym wysokość samej diety za krajową podróż służbową. Najistotniejsze z nich przedstawiamy poniżej.

Czytaj dalej

Informacja prawna w zakresie przekazywania imiennej listy pracowników w trybie art.30

Opublikowane w Informacje prawne

Informujemy, iż w dniu 21 listopada 2012 roku Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów rozwiał wątpliwości wynikające z rozbieżnego orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczące możliwości domagania się przez pracodawcę od związku zawodowego informacji o wszystkich pracownikach korzystających z jego obrony. Zgodnie z treścią tej uchwały:

Czytaj dalej

Informacja prawna w zakresie ustalania wymiaru czasu pracy pracowników w przyjętym okresie rozliczeniowym na podstawie art. 130 Kodeksu pracy

Opublikowane w Informacje prawne

Informujemy, iż wyrokiem z dnia 2 października 2012 r. Trybunał Konstytucyjny uznał art. 130 § 21 Kodeksu pracy za niezgodny z Konstytucją RP i jednocześnie nie odroczył utraty mocy obowiązującej tego przepisu. Zgodnie z art. 190 ust. 3 Konstytucji RP orzeczenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wobec powyższego z tym dniem w sensie normatywnym zostanie usunięta z porządku prawnego norma art. 130 § 21 Kodeksu pracy. Przepis ten brzmi: 130 § 21. Jeżeli zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto przypada w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, to nie obniża ono wymiaru czasu pracy.

Czytaj dalej