Tarcza antykryzysowa 2.0 – wybrane zmiany na podstawie projektu ustawy

Opublikowane w Informacje prawne

Informujemy, że w dniu 6 kwietnia 2020 roku wpłynie do Sejmu projekt ustawy Tarcza antykryzysowa 2.0. Projekt ten będzie zawierał modyfikację już obowiązujących przepisów w zakresie przestoju ekonomicznego oraz obniżenia wymiaru czasu pracy, co może mieć znaczenie dla większych pracodawców. Ponadto planowane są zmiany w zakresie zwolnienia pracodawców zatrudniających mniej niż 50 osób z opłacania składek na ubezpieczenia, w tym do ZUS.

Proponowane rozwiązania dla pracodawców w Tarczy 2.0 obejmują między innymi:

  • Rozszerzenie adresatów

    15g ust. 1 – rozszerzenie kręgu podmiotów będących adresatami instytucji przestoju ekonomicznego oraz obniżonego wymiaru etatu w ten sposób, że teraz z tych instytucji będą mogli skorzystać nie tylko przedsiębiorcy będący pracodawcami, ale także różne podmioty innego rodzaju, tak jak organizacje pozarządowe czy państwowe osoby prawne.

  • Doprecyzowanie zasad obniżenia wymiaru czasu pracy

    15g ust. 6 – modyfikacja treści przepisów dotyczących zasad obniżenia wymiaru czasu pracy poprzez doprecyzowanie, że obniżenie to może dotyczyć tak wartości 20%, jak też do 20%.

  • Zmiana zakresu czasowego dofinansowania

    15g. ust. 16 – modyfikacja zwrotu „od daty” na zwrot „od miesiąca”, co oznacza, że dofinansowanie można otrzymać od miesiąca złożenia wniosku, a nie od daty złożenia wniosku, co zwiększa elastyczność działań pracodawców.

W zakresie kwestii związanych z obowiązkiem opłacana składek na ubezpieczenia społeczne, projekt zwalnia z obowiązku finansowania tych składek płatników składek zatrudniających do 49 osób zatrudnionych. Jednakże samo zwolnienie, ograniczone do składek za miesiące marzec-maj 2020 r., ma przysługiwać takiemu pracodawcy jedynie na pierwsze 9 osób ubezpieczonych. Powyższa zmiana nie dotyczy pracodawców zatrudniających od 50 ubezpieczonych wzwyż.

Monitorujemy na bieżąco proces legislacyjny i będziemy informować o jego postępach. W razie potrzeby skorzystania z naszej pomocy oraz pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.

INFORMACJA PRAWNA PDF