Informacja prawna – Badania medycyny pracy

Opublikowane w Informacje prawne

Na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy opublikowano stanowisko Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 marca 2020 roku, który proponuje zmiany w stosowaniu art. 229 kodeksu pracy w związku z epidemią COVID-19 i zawieszeniem wykonywania profilaktycznych badań lekarskich.

Główny Inspektor Pracy proponuje, aby na czas epidemii i zagrożenia epidemiologicznego art. 229 kp, regulujący obowiązek przeprowadzania badań medycyny pracy, był stosowany następująco.

  • Badania wstępne
    brak możliwości dopuszczenia do pracy pracownika, który nie wykonał badań wstępnych
  • Badania okresowe i kontrolne
    zawieszenie obowiązku przeprowadzania okresowych i kontrolnych badań lekarskich – do czasu zakończenia stanu epidemii/zagrożenia epidemiologicznego

 

CO TO OZNACZA ZGODNIE Z INFORMACJĄ GIP?

  • Pracodawca wystawia skierowanie na badanie medycyny pracy w terminach wynikających z przepisów.
  • Wykonywanie badań jest obecnie niemożliwe – Główny Inspektor Pracy proponuje, aby w tym czasie obowiązek pracowników wykonywania badań był zawieszony.
  • Pracownik wykonuje badanie niezwłocznie po przywróceniu pracy placówek medycyny pracy.
  • Terminowe wystawienie skierowania będzie potwierdzeniem gotowości pracodawcy do wypełnienia obowiązku określonego w art. 229 kp.

 

CZY PROPOZYCJE GŁÓWNEGO INSPEKTORA PRACY, OPUBLIKOWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY, WIĄŻĄ PRACODAWCĘ?

Propozycje Głównego Inspektora Pracy, publikowane na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy, nie mają charakteru wiążącego, nie stanowią źródła prawa. Są to wytyczne administracji państwowej, które w obecnej sytuacji należy ocenić pozytywnie, jako kroki podejmowane w celu minimalizowania obciążeń pracodawcy.

Niestety, do czasu wydania nowelizacji przepisów kodeksu pracy, nie mamy podstaw do stwierdzenia braku obowiązku stosowania art. 229 kp, w tym dopuszczenia do pracy pracownika, który nie dysponuje aktualnym orzeczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy. Dotyczy to badań wstępnych, okresowych i kontrolnych.

Do czasu wprowadzenia zmian w przepisach, aktualne pozostają wskazówki działań przekazane Państwu w dniu 17 marca 2020 roku w informacji prawnej Obowiązki Pracodawcy związane z badaniami lekarskimi pracowników. Badania wstępne, okresowe i kontrolne.

Pełną treść informacji GIP można odnaleźć pod linkiem:  www.pip.gov.pl.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

INFORMACJA PRAWNA PDF