Informacja prawna – uproszczony wniosek o odroczenie składek na FUS (ZUS) na okres trzech miesięcy

Opublikowane w Informacje prawne

23 marca 2020 roku na stronie internetowej ZUS został opublikowany nowy wzór wniosku, na którym pracodawcy mają możliwość dokonania jednej z trzech czynności (na okres 3 miesięcy), tj.:

  • odroczenia terminu płatności składek,

  • zawieszenia spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty,

  • zawieszenia spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek.

Zgodnie z przedstawioną przez ZUS informacją, uproszczony wniosek jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców – niezależnie od sposobu prowadzenia przez nich księgowości.

Aby wypełnić uproszczony, jednostronicowy wniosek wystarczy podać podstawowe dane, w tym NIP, REGON lub PESEL. Należy również krótko uzasadnić, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową pracodawcy, czego konsekwencją jest brak możliwości opłacenia w terminie należności. W treści wniosku należy zaznaczyć odpowiednie pole, w zależności od tego, o co wnioskujemy, np. odroczenie terminu płatności składek, zawieszenie układu ratalnego, zawieszenie spłaty już posiadanej umowy o odroczenie.

Wniosek można:

  • przesłać elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE),
  • przesłać pocztą lub
  • złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS.

W momencie, kiedy ZUS pozytywnie rozpatrzy złożony przez pracodawcę Wniosek, na wskazany przez niego adres e-mail lub pocztą (jeżeli przedsiębiorca nie wskaże adresu mailowego) wyśle do pracodawcy umowę, na mocy której pracodawca zobowiąże się do zapłacenia należności w odroczonym terminie. Po otrzymaniu umowy pracodawca powinien ją podpisać. Podpisaną umowę należy przekazać do ZUS.

Ze względu na zagrożenie epidemiczne podpisaną umowę (jej skan) można wysłać na adres e-mail oddziału ZUS i na tej podstawie ZUS udzieli ulgi. Podpisaną umowę można też złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS lub przesłać pocztą.

Jeśli przedsiębiorca skorzysta z możliwości przesłania umowy mailem, najpóźniej w ciągu 14 dni (liczonych od dnia zakończenia stanu epidemii) ma obowiązek wysłać do ZUS papierowy oryginał dokumentu. Nieprzekazanie go w formie papierowej do ZUS będzie oznaczało, że umowa nie została zawarta i spowoduje naliczenie odsetek od należności objętych umową.

Kancelaria pozostaje do Państwa pełnej dyspozycji w przypadku dodatkowych pytań lub konieczności podjęcia działań. Gotowi jesteśmy niezwłocznie przygotować dla Państwa dokumenty celem skutecznego wprowadzania powyższych zmian. Będziemy również monitorowali zmiany w przepisach i informowali o nich.

INFORMACJA PRAWNA PDF