Aktualności

Pomoc prawną świadczymy w ramach bezpośrednich spotkań, konsultacji telefonicznych i mailowych, a także innych, uzgodnionych z Klientem form.
Za prawidłową i terminową realizację zadania odpowiedzialne są konkretne osoby. Kluczowe dokumenty przesyłane są do Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem tak, by możliwa była ich ewentualna modyfikacja.
Kancelaria świadczy pomoc prawną na terenie całego kraju. W przypadku postępowań sądowych korzystamy z prawników Kancelarii, nie zlecając pracy innymi podmiotom.

Kancelaria w liczbach

lat na rynku
prawników
zarejestrowanych PPE

Specjalizacje

Zespół

dr Marcin Wojewódka
Radca prawny
Wspólnik zarządzający
Alicja Pawelec
Radca prawny
Lider Działu Postępowań Sądowych
Izabela Dziubak-Napiórkowska
Radca prawny
Lider Działu Klientów Międzynarodowych
Adrian Prusik
Radca prawny
Lider Działu Produktów Emerytalnych
Piotr Nietrzpiel
Radca prawny
Członek Działu Postępowań Sądowych
Elżbieta Smirnow
Radca prawny
Członek Działu Postępowań Sądowych
Grzegorz Trejgel
Radca prawny
Członek Działu Zbiorowego Prawa Pracy
Piotr Kuźniak
Radca prawny
Członek Działu Produktów Emerytalnych
Krzysztof Sosnowski
Radca prawny
Członek Działu Zbiorowego Prawa Pracy
Kornel Kowalski
Radca prawny
Członek Działu Produktów Emerytalnych
Nicola Zięba
Radca prawny
Członek Działu Klientów Międzynarodowych
Dominika Gąszcz
Aplikant radcowski
Członek Działu Klientów Międzynarodowych
Izabela Więsyk
Izabela Więsyk
Aplikant radcowski
Członek Działu Produktów Emerytalnych
Oskar Sobolewski
Prawnik
Członek Działu Produktów Emerytalnych
Marta Janyska
Prawnik
Członek Działu Klientów Międzynarodowych
dr Antoni Kolek
Of counsel
Członek Działu Produktów Emerytalnych
Aleksandra Najduk - zdjęcie
Aleksandra Najduk
Of counsel
Członek Działu Produktów Emerytalnych

Referencje