Aktualności

Pomoc prawną świadczymy w ramach bezpośrednich spotkań, konsultacji telefonicznych i mailowych, a także innych, uzgodnionych z Klientem form.
Za prawidłową i terminową realizację zadania odpowiedzialne są konkretne osoby. Kluczowe dokumenty przesyłane są do Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem tak, by możliwa była ich ewentualna modyfikacja.
Kancelaria świadczy pomoc prawną na terenie całego kraju. W przypadku postępowań sądowych korzystamy z prawników Kancelarii, nie zlecając pracy innymi podmiotom.

Kancelaria w liczbach

lat na rynku
prawników
zarejestrowanych PPE

Zespół

dr Marcin Wojewódka
Radca prawny
Wspólnik zarządzający
Alicja Pawelec
Radca prawny
Lider Działu Postępowań Sądowych
Adrian Prusik
Radca prawny
Lider Działu Produktów Emerytalnych
Przemysław Krasadomski
Radca prawny
Członek Działu Zbiorowego Prawa Pracy
Piotr Nietrzpiel
Radca prawny
Członek Działu Postępowań Sądowych
Elżbieta Smirnow
Radca prawny
Członek Działu Postępowań Sądowych
Piotr Kuźniak
Radca prawny
Członek Działu Produktów Emerytalnych
Krzysztof Sosnowski
Radca prawny
Członek Działu Zbiorowego Prawa Pracy
Kornel Kowalski
Radca prawny
Członek Działu Produktów Emerytalnych
Honorata Skibicka
Radca prawny
Członek Działu Postępowań Sądowych
Oskar Sobolewski
Prawnik
Członek Działu Produktów Emerytalnych
Dominika Mitkowska
Aplikant radcowski
Członek Działu Klientów Międzynarodowych
Nicola Zięba
Of counsel
Członek Działu Klientów Międzynarodowych
dr Antoni Kolek
Of counsel
Członek Działu Produktów Emerytalnych
Aleksandra Najduk - zdjęcie
Aleksandra Najduk
Of counsel
Członek Działu Produktów Emerytalnych

Referencje