Specjalizacje

Aktualności

Pomoc prawną świadczymy w ramach bezpośrednich spotkań, konsultacji telefonicznych i mailowych, a także innych, uzgodnionych z Klientem form.
Za prawidłową i terminową realizację zadania odpowiedzialne są konkretne osoby. Kluczowe dokumenty przesyłane są do Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem tak, by możliwa była ich ewentualna modyfikacja.
Kancelaria świadczy pomoc prawną na terenie całego kraju. W przypadku postępowań sądowych korzystamy z prawników Kancelarii, nie zlecając pracy innymi podmiotom.

Kancelaria w liczbach

lat na rynku
prawników
zarejestrowanych PPE

Zespół

dr Marcin Wojewódka
Radca prawny
Wspólnik zarządzający
Alicja Pawelec
Radca prawny
Lider Działu Procesowego Prawa Pracy
Izabela Zawacka
Radca prawny
Lider Działu Zbiorowego Prawa Pracy
Izabela Dziubak-Napiórkowska
Radca prawny
Lider Działu Klientów Międzynarodowych
Adrian Prusik
Radca prawny
Lider Działu Produktów Emerytalnych
Piotr Nietrzpiel
Radca prawny
Członek Działu Procesowego Prawa Pracy
Elżbieta Smirnow
Radca prawny
Członek Działu Procesowego Prawa Pracy
Grzegorz Trejgel
Radca prawny
Członek Działu Zbiorowego Prawa Pracy
dr Maciej Balcerowski
Prawnik
Członek Działu Produktów Emerytalnych
Nicola Zięba
Aplikant radcowski
Członek Działu Klientów Międzynarodowych
Krzysztof Sosnowski
Aplikant radcowski
Członek Działu Zbiorowego Prawa Pracy
Dominika Gąszcz
Aplikant radcowski
Członek Działu Klientów Międzynarodowych
dr Antoni Kolek
Of counsel

Referencje