Zmiany w ustawie o PPK dla pracodawców, którzy nieterminowo wdrożyli PPK – informacja prawna

Opublikowane w Informacje prawne

W Dzienniku Ustaw została już opublikowana ustawa mająca na celu znowelizowanie ustawy o PPK, poprzez umożliwienie PFR w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19…

Czytaj dalej

Zmiany w ustawie o PPK dla pracodawców, którzy nieterminowo wdrożyli PPK

Opublikowane w Aktualności

Obecnie w Sejmie trwają prace legislacyjne mające na celu znowelizowanie ustawy o PPK, poprzez umożliwienie PFR w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz…

Czytaj dalej

HR na szpilkach – W cieniu niskiej partycypacji zbliża się nowelizacja ustawy o PPK

Opublikowane w Aktualności

Pracodawcy zakończyli już etap wdrażania PPK. Po dwóch latach od startu programu, w większości podmiot w zatrudniających plany kapitałowe już funkcjonują. Najwięksi pracodawcy PPK prowadzą od ponad półtora roku, mniejsze podmioty…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Obniżka płacy uzasadniona PPK jest ryzykowna

Opublikowane w Aktualności

Nałożenie obowiązku tworzenia PPK na podmiot zatrudniający nie może stanowić uzasadnionej przyczyny wypowiedzenia pracownikowi warunków płacy. Pracodawca może nie obronić w sądzie takiego wypowiedzenia. Doszliśmy do finiszu wdrożenia systemu pracowniczych…

Czytaj dalej

PPK w małych firmach [WEBINARIUM]

Opublikowane w Aktualności

Pracownicze Plany Kapitałowe to program, który wspiera pracowników w systematycznym gromadzeniu dodatkowych środków finansowych na przyszłą emeryturę. Rozwiązanie było wprowadzane wśród pracodawców stopniowo, w zależności od liczby zatrudnianych pracowników. Właśnie…

Czytaj dalej

Wezwanie PFR w sprawie PPK – informacja prawna

Opublikowane w Informacje prawne

W ostatnich tygodniach PFR przesłał do pracodawców wezwania w związku z nieterminowym zawarciem umowy o zarządzanie PPK. Jest to działanie zgodne z przepisami ustawy o PPK, mające na celu zweryfikowanie,…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Czy fundusze PPK będą pozywać za niespłacone wypłaty na wkład własny?

Opublikowane w Aktualności

Ustawa o PPK zakłada możliwość wypłaty środków przez uczestnika w celu pokrycia wkładu własnego. Uczestnik jest zobowiązany zwrócić środki, a jeżeli tego nie uczyni, zapłaci podatek. Czy instytucja finansowa powinna…

Czytaj dalej

PPK: kiedy wskazany jest audyt w firmie

Opublikowane w Aktualności

Przejmując nadzór nad kadrami w podmiocie należy sprawdzić, czy terminowo wdrożono w nim pracowniczy plan kapitałowy oraz czy przy wyborze instytucji finansowej zachowano wymaganą procedurę i stosowano właściwe kryteria. Już…

Czytaj dalej

Aktualny stan prac nad projektami nowelizacji ustawy o PPK

Opublikowane w Informacje prawne

W nawiązaniu do informacji przekazanych na początku lutego, informujemy, że w dalszym ciągu w Parlamencie toczą się prace nad projektami ustaw nowelizujących ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. Obecnie (stan na…

Czytaj dalej

Czy poseł lub senator mogą utworzyć PPK dla swoich pracowników?

Opublikowane w Aktualności

W ostatnich dniach w prasie oraz mediach elektronicznych pojawiły się sprzeczne stanowiska dotyczące możliwości tworzenia przez posłów i senatorów zatrudniających pracowników pracowniczych planów kapitałowych. Warto przyjrzeć się tej kwestii w…

Czytaj dalej