Wezwanie PFR w sprawie PPK – informacja prawna

Opublikowane w Informacje prawne

W ostatnich tygodniach PFR przesłał do pracodawców wezwania w związku z nieterminowym zawarciem umowy o zarządzanie PPK. Jest to działanie zgodne z przepisami ustawy o PPK, mające na celu zweryfikowanie, dlaczego część podmiotów nie zawarła umowy o zarządzanie PPK, czyli nie utworzyła PPK w swoim podmiocie zatrudniającym w terminie przewidzianym w ustawie o PPK. Pracodawca, który prowadzi PPE zwalniające z obowiązku tworzenia PPK, będzie musiał przekazać do PFR stosowne oświadczenie, z którego wynikać będzie powód zwolnienia z obowiązku tworzenia PPK.

Obowiązkiem PFR jest dokonanie weryfikacji, czy pracodawcy, którzy mieli obowiązek w 2020 roku utworzyć PPK, zrobili to w przewidzianym ustawą terminie, czyli czy do 27 października 2021 roku zawarli umowę o zarządzanie PPK. Dotyczy to dwóch kohort pracodawców:

  • podmioty zatrudniające, które według stanu na 30 czerwca 2019 r. opłacały składki za co najmniej 50 zatrudnionych, a także
  • podmioty zatrudniające, które według stanu na 31 grudnia 2019 r. opłacały składki za co najmniej 20 osób.

PEŁNA INFORMACJA PRAWNA

ZAŁĄCZNIK – FORMULARZ PFR