Zmiany w ustawie o PPK dla pracodawców, którzy nieterminowo wdrożyli PPK – informacja prawna

Opublikowane w Informacje prawne

W Dzienniku Ustaw została już opublikowana ustawa mająca na celu znowelizowanie ustawy o PPK, poprzez umożliwienie PFR w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, na przesyłanie do pracodawców, którzy nie zawarli umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym dla nich terminie, wezwania, o którym mowa w art. 8 ust. 5 ustawy o PPK z wykorzystaniem profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym ZUS.

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych po art. 31zy14 został dodany art. 31zy15, w którym wskazano, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, wezwanie, o którym mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych może być wysyłane z wykorzystaniem profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym ZUS.

POBIERZ PEŁNĄ INFORMACJĘ PRAWNĄ