Rzeczpospolita – Czy fundusze PPK będą pozywać za niespłacone wypłaty na wkład własny?

Opublikowane w Aktualności

Ustawa o PPK zakłada możliwość wypłaty środków przez uczestnika w celu pokrycia wkładu własnego. Uczestnik jest zobowiązany zwrócić środki, a jeżeli tego nie uczyni, zapłaci podatek.

Czy instytucja finansowa powinna jednak dochodzić przymusowo zwrotu tych środków – jak sugerują zagadnienia przygotowane przez portal mojeppk.pl?

Wypłata środków z PPK na pokrycie wkładu własnego służy sfinansowaniu częścią własnego kapitału zakupu nieruchomości. Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych zakłada, że z wnioskiem o wypłatę może zgłosić się uczestnik przed 45. rokiem życia. Ogranicza to znacząco atrakcyjność rozwiązania przy PPK, w którym wartość oszczędności rośnie z biegiem lat oraz regularnych wpłat. Takie rozwiązanie jest jednak logiczną konsekwencją przyjętego przez ustawodawcę modelu, w którym wypłata środków na wkład własny nie jest faktyczną wypłatą, ale formą „pożyczki”. Cudzysłów jest tutaj adekwatny, gdyż kwestia kwalifikacji takiej czynności jest… problematyczna. Z jednej strony uczestnik, dokonując wypłaty, zawiera umowę z instytucją finansową, wobec której zobowiązuje się zwrócić środki (art. 98 ust. 1 ustawy o PPK).

CAŁY ARTYKUŁ