Aktualny stan prac nad projektami nowelizacji ustawy o PPK

Opublikowane w Informacje prawne

W nawiązaniu do informacji przekazanych na początku lutego, informujemy, że w dalszym ciągu w Parlamencie toczą się prace nad projektami ustaw nowelizujących ustawę o pracowniczych planach kapitałowych.

Obecnie (stan na dzień 22 lutego 2021 roku) w pracach znajdują się dwa projekty.

  • Projekt senatorski (druk senacki 271), który został przyjęty w piątek 19 lutego roku i przekazany do Sejmu. Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (inicjatywa komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej) przewiduje m.in. zmianę terminów wdrażania PPK.
    • Pracodawcy będący jednostki sektora finansów publicznych będą mogli zawierać umowy o prowadzenie PPK najpóźniej do 11 kwietnia 2022 roku
    • Pracodawcy zatrudniający mniej niż 20 osób, a także Ci zatrudniający od 20 lub 50 osób mogliby zawrzeć umowy o zarządzanie PPK do 31 grudnia 2021 roku, a umowy o ich prowadzenie do 10 stycznia 2022 roku.
    • Projekt uchyla też przepis wprowadzający kary za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK do 27 października 2020 roku lub umowy o prowadzenie PPK do 10 listopada 2020 roku.

Strona rządowa negatywnie ocenia projekt nowelizacji ustawy o PPK, co oznacza, że ma on małe szanse na uzyskanie większości w Sejmie. Dopóki nie zostanie przyjęty przez Sejm nie stanie się częścią obowiązującego porządku prawnego.          

  • Projekt poselski (druk poselski 747), który wpłynął do Sejmu w dniu 22 października 2020 roku, a który skierowano w dniu 17 listopada 2020 roku do Komisji Finansów Publicznych.

W dniu 8 stycznia 2021 roku wpłynęło negatywne stanowisko rządu do tego projektu, a od tego czasu żadne prace w tym zakresie nie były prowadzone. Można założyć, że ten projekt nie będzie dalej procedowany.

W naszej ocenie prawdopodobieństwo skutecznego przeprocesowania i uchwalenia któregoś z powyższych projektów jest nieduże, mając na względzie tak terminy, jak też fakt, że obydwa projekty są inicjatywą parlamentarzystów opozycyjnych. Praktyka jednak pokazuje, że nie można tego wykluczyć.

Kancelaria Wojewódka i Wspólnicy oraz Instytut Emerytalny na bieżąco monitorują temat i będą informować w razie zmiany sytuacji.

INFORMACJA PRAWNA PDF