PPK: kiedy wskazany jest audyt w firmie

Opublikowane w Aktualności

Przejmując nadzór nad kadrami w podmiocie należy sprawdzić, czy terminowo wdrożono w nim pracowniczy plan kapitałowy oraz czy przy wyborze instytucji finansowej zachowano wymaganą procedurę i stosowano właściwe kryteria.

Już wkrótce wszyscy zatrudniający będą musieli prowadzić pracownicze plany kapitałowe (dalej: PPK). Jako forma oszczędzania PPK mają charakter obowiązkowy dla podmiotów zatrudniających i dobrowolny dla uczestników. Za każdą osobę, która przystąpi do PPK, podmiot zatrudniający ma obowiązek pobierać i przekazywać 2 proc. jej wynagrodzenia do instytucji finansowej wraz z własną wpłatą w wysokości 1,5 proc. jej wynagrodzenia.

CAŁY ARTYKUŁ