Rzeczpospolita – Kontrakt można przejąć w pakiecie z pracownikami

Opublikowane w Aktualności

Przejmując realizację kontraktu, nowy główny wykonawca może nieświadomie zyskać również pracowników zatrudnionych dotychczas przez podwykonawców. Przedsiębiorcy, którzy pozyskują kontrakty w trakcie ich realizacji, coraz częściej są świadomi, że z mocy…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Transfer pracowników nawet wbrew woli szefa

Opublikowane w Aktualności

Z bezwzględnie obowiązującego charakteru art. 231 § 1 kodeksu pracy wynika, że skutek przejścia części zakładu pracy, polegający na zmianie pracodawcy, następuje z mocy prawa (automatycznie), a nie w następstwie…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Zmiana przełożonego nie przerywa terminu na dyscyplinarkę

Opublikowane w Aktualności

Decydujące jest, czy pracodawca uzyskał wiadomość o okoliczności uzasadniającej dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę w określonym czasie, a nie to, że doszło do zmiany podmiotu działającego w imieniu i reprezentującego…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Nadmierne obciążanie pracą to mobbing

Opublikowane w Aktualności
Mobbing

Zarzucanie pracą, wysyłanie maili z poleceniami służbowymi do pracownika w dni wolne od pracy, podczas zwolnienia chorobowego i urlopu oraz nieadekwatne rozliczanie ich wykonania, może stanowić mobbing. Tak wynika z…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Wynik firmowego alkomatu nie uzasadni dyscyplinarki

Opublikowane w Aktualności
Odejście z pracy

To przede wszystkim w interesie pracodawcy leży ustalenie, czy pracownik jest zdolny do świadczenia pracy, czy też znajduje się w stanie wykluczającym jej świadczenie z powodu spożycia alkoholu. To na…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Zaniedbania pracodawcy nie wydłużą czasu na dyscyplinarkę

Opublikowane w Aktualności

Podjęcie przez pracodawcę czynności sprawdzających, uzasadnionych stanem faktycznym sprawy, może odsunąć w czasie bieg terminu z art. 52 § 2 kodeksu pracy. Jednak zmiana składu osobowego organu pracodawcy nie powoduje…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Wypowiedzenie bez kryteriów doboru do zwolnienia

Opublikowane w Aktualności

Pracodawca co do zasady powinien wskazać w treści oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę również kryteria, jakimi się kierował, wybierając konkretną osobę do zwolnienia, chyba że pracownik znał te…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Oszczędności na przyszłość dla milionów Polaków

Opublikowane w Aktualności

Przedsiębiorcy mają kilka miesięcy na przygotowanie do wpłat na pracownicze plany kapitałowe. Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. przepisy otwierają niespotykaną dotychczas możliwość oszczędzania. Do każdej złotówki z pensji zatrudnionego…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Znanych kryteriów nie trzeba podawać na piśmie

Opublikowane w Aktualności

Pracodawca co do zasady powinien wskazać w treści oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę również kryteria, jakimi się kierował, wybierając konkretnego pracownika do zwolnienia – chyba że pracownik znał…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Mobbing i naruszenie dóbr osobistych – odrębna ocena

Opublikowane w Aktualności

Pracownik może dochodzić w różnych postępowaniach zarówno ochrony swoich praw wynikających z naruszenia dóbr osobistych, jak i stosowania wobec niego mobbingu, w oparciu o tę samą podstawę faktyczną. Wysokość zadośćuczynienia…

Czytaj dalej