Rzeczpospolita – ZUS podważy zawyżoną podstawę składek

Opublikowane w Aktualności

ZUS może negować wysokość wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli okoliczności sprawy wskazują, że zostało ono wypłacone na podstawie umowy sprzecznej z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z zamiarem obejścia prawa. Stwierdzenie nieważności takiej umowy może prowadzić do uchylenia się od związania nią przez ZUS, bez jednoczesnej ingerencji w treść umowy i bez zastępowania stron stosunku pracy w kształtowaniu pracowniczych uprawnień płacowych.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 12 lutego 2019 r. (II UK 486/17).

Autor: Elżbieta Smirnow, radca prawny

CAŁY ARTYKUŁ