Rzeczpospolita – Rozwiązanie umowy nie zlikwiduje problemu mobbingu

Opublikowane w Aktualności

Obrona przed mobbingiem nie powinna wymagać od pracownika nieprzedłużania terminowego stosunku pracy ani rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony. Nie są to bowiem efektywne sposoby przeciwdziałania deliktowym zachowaniom mobbera na gruncie bezwarunkowego obowiązku pracodawcy przeciwdziałania mobbingowemu nękaniu, poniżaniu lub ośmieszaniu pracownika.

Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 18 grudnia 2018 r. (II PK 243/17).

Powódka była zatrudniona na podstawie kolejnych umowy na czas określony. Jej bezpośrednią przełożoną była prokurent firmy i zarazem żona prezesa. Na początku atmosfera w pracy była prawidłowa. Zaczęła się psuć w związku z nieobecnościami pracownicy spowodowanymi chorobami dziecka. Od tego czasu była narażona na częste uwagi przełożonej. Szefowa twierdziła, że pracownica powinna wykorzystywać urlop wypoczynkowy, a nie zwolnienia na dziecko. Gdy zaś powódka chciała wziąć urlop, była krytykowała na forum współpracowników.

Autor: radca prawny Alicja Pawelec, lider działu postępowań sądowych

CAŁY ARTYKUŁ