Rzeczpospolita – Przywrócenie do pracy nie wyklucza odszkodowania

Opublikowane w Aktualności

Dochodzenie przed sądem przywrócenia do pracy przy niezgodnym z przepisami rozwiązaniu umowy o pracę nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania na podstawie kodeksu cywilnego, jeśli pracownik poniósł szkodę wskutek deliktu pracodawcy.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 5 kwietnia 2016 r. (I PK 104/15).

Pracownik pełniący jednocześnie funkcję członka rady nadzorczej został zwolniony z pracy w trybie dyscyplinarnym. Następnie zmieniono status spółki tak, aby członkiem rady nadzorczej wybranym przez pracowników mogła być wyłącznie osoba jednocześnie zatrudniona na umowę o pracę. W konsekwencji zwolnionego pracownika odwołano z funkcji członka rady nadzorczej, którą miał pełnić jeszcze kilka lat. Z pełnieniem funkcji członka rady nadzorczej wiązało się otrzymywanie dodatkowego wynagrodzenia.

Autor: radca prawny Izabela Dziubak-Napiórkowska, wspólnik i lider działu klientów międzynarodowych

CAŁY ARTYKUŁ