Rzeczpospolita – Ochrona dopiero od 85. dnia ciąży

Opublikowane w Aktualności

Termin upływu trzeciego miesiąca ciąży oblicza się według równej miary miesięcy księżycowych (28 dni). Oznacza to, że dla aktywowania ochrony przewidzianej w art. 177 § 3 kodeksu pracy konieczne jest ustalenie, że w dniu, w którym umowa o pracę na czas określony miała ulec rozwiązaniu, upłynęło już co najmniej 85 dni (trzy miesiące księżycowe i 1 dzień) od dnia poczęcia. Ochrona z art. 177 § 3 k.p. przysługuje bowiem dopiero po upływie trzeciego miesiąca ciąży, a nie w okresie do zakończenia trzeciego miesiąca ciąży.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 15 stycznia 2019 r. (II PK 252/17).

Powódka wniosła pozew przeciwko byłemu pracodawcy o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy do czasu porodu.

Wyrokiem z 7 listopada 2016 r. sąd rejonowy przywrócił ją do pracy. Sąd ten ustalił, że kobieta była zatrudniona u pozwanego na czas określony do 5 stycznia 2016 r. Od 20 listopada 2015 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą. Dostarczyła pracodawcy zaświadczenie o stanie ciąży i przewidywanej dacie porodu na 18 lipca 2016 r. Umowa o pracę powódki nie została przedłużona i uległa rozwiązaniu 5 stycznia 2016 r. Sąd rejonowy ustalił, że w momencie rozwiązania umowy o pracę powódka była w trzecim miesiącu ciąży (12-13 tydzień). Uznał, że powództwo zasługuje na uwzględnienie w całości – pracownica urodziła dziecko 8 lipca 2016 r. w 37 tygodniu ciąży, więc w dniu rozwiązania umowy o pracę była w trzecim miesiącu ciąży.

Autor: radca prawny Elżbieta Smirnow

CAŁY ARTYKUŁ