Rzeczpospolita – Zwolnienia nie odroczą wdrożenia PPK

Opublikowane w Aktualności
Mobbing

W 2020 r. pracodawcy z tzw. drugiej i trzeciej transzy muszą uruchomić pracowniczy plan kapitałowy. Zmniejszenie stanu zatrudnienia nie odroczy tego obowiązku.

Chodzi o pracodawców, którzy 30 czerwca 2019 r. zatrudniali co najmniej 50 osób w rozumieniu ustawy o PPK (przede wszystkim pracowników oraz obowiązkowo oskładkowanych zleceniobiorców), a także tych, którzy 31 grudnia 2019 r. zatrudniali co najmniej 20 osób. Dla obu tych grup firm obowiązuje ten sam termin wdrożenia pracowniczego planu kapitałowego – tj. zawarcie umów w ramach PPK w październiku i listopadzie 2020 r.

Autor: Oskar Sobolewski, prawnik

CAŁY ARTYKUŁ