Rzeczpospolita – PPK: wpłata powitalna i dopłaty roczne

Published in Aktualności

Konta uczestników programu zostaną zasilone ze środków publicznych po spełnieniu ustawowych warunków. Dotyczą one okresu uczestnictwa i kwot wpłaconych do PPK. Za kilka tygodni większość firm odprowadzi pierwsze wpłaty do…

Read More

Rzeczpospolita – Wyższa płaca minimalna wpływa na wpłaty do PPK

Published in Aktualności

Podniesienie kwoty minimalnego wynagrodzenia od 2020 r. oznacza, że więcej osób będzie mogło obniżyć wpłatę podstawową. Jednocześnie na rachunki osób najmniej zarabiających firmy wpłacą wyższe kwoty. W Dzienniku Ustaw z…

Read More

Gazeta Prawna – Ostatni moment dla mniejszych firm na założenie PPE zwalniającego z PPK

Published in Aktualności

Ci pracodawcy, dla których od stycznia 2020 r. pracownicze plany kapitałowe będą już obowiązkowe, powinni się spieszyć. Uciekną od nich bowiem tylko wtedy, gdy jeszcze w tym roku zarejestrują pracowniczy…

Read More

Gazeta Prawna – Pracownicze plany kapitałowe: od 25 września pracodawca sam wybierze instytucję finansową

Published in Aktualności

Znajdujemy się obecnie w środku procesu tworzenia pracowniczych planów kapitałowych u największych podmiotów zatrudniających, to jest tych, które na 31 grudnia 2018 r. zatrudniały powyżej 250 osób. Podmioty te są…

Read More

Gazeta Ubezpieczeniowa – Wielki cyrk PPK przyjechał

Published in Aktualności

Do cyrku chodzimy po to, by na chwilę spojrzeć na świat przez inne różowe okulary, by móc zostać zadziwionym niemożliwymi sztuczkami oraz popisami tresowanych zwierząt, a także być świadkiem niesamowitych…

Read More

Rzeczpospolita – Problem z dowodami tożsamości

Published in Aktualności

Pracodawca nie musi podawać serii i numeru dokumentu tożsamości pracowników zapisywanych do planu kapitałowego tylko wtedy, gdy instytucja finansowa tego nie wymaga. Chociaż ustawa z 4 października 2018 r. o…

Read More

PRAWO.PL – Dopłata roczna w PPK za 2019 tylko dla bogatych

Published in Aktualności

Chcieliśmy dobrze, ale wyszło jak zwykle. Zestawienie przepisów regulujących pracownicze plany kapitałowej z faktami oraz kalendarzem 2019 roku prowadzi do ciekawych konkluzji. Otóż powyższa konstelacja powoduje, że mimo adresowania systemu…

Read More

Gazeta Prawna – Do 25 września trzeba uzgodnić wybór instytucji finansowej na potrzeby PPK

Published in Aktualności

Prostsze zadanie mają pracodawcy, u których funkcjonują związki zawodowe – one od razu mogą przystąpić do rozmów. Pozostali procedurę muszą rozpocząć od wyłonienia reprezentacji pracowników. Pracodawcy zatrudniający na dzień 31…

Read More

Gazeta prawna – Zatrudnieni nie wierzą w interes życia. Już rezygnują z PPK

Published in Aktualności

Po upływie pierwszego miesiąca stosowania ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 ze zm.) można pokusić się o próbę podsumowania tego, co dzieje się…

Read More

PPK: wciąż możliwa alternatywa

Published in Aktualności

Pracodawcy, których ustawa o pracowniczych planach kapitałowych ma objąć od 2020 czy 2021 r., nadal mają szansę zwolnić się z wynikających z niej obowiązków, tworząc pracowniczy program emerytalny. Najwięksi pracodawcy…

Read More