Rzeczpospolita – Kurator zastąpi pracodawcę na jego wniosek

Opublikowane w Aktualności

Ustanowienie dla spółki nieposiadającej organów kuratora jedynie na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego oraz bierność działania takiego kuratora prowadzi do nieważności postępowania przez sądem. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Zagrożenie upadłością ważniejsze niż opór związków

Opublikowane w Aktualności

Pracodawca, który podjął próbę uzgodnienia ze związkami zawodowymi zmiany regulaminu wynagradzania w celu obniżenia kosztów przedsiębiorstwa zagrożonego upadłością, nie nadużywa swego prawa, gdy uchyla dotychczasowy regulamin po otrzymaniu wspólnego negatywnego…

Czytaj dalej

Błędnego wypowiedzenia nie da się „naprawić”

Opublikowane w Aktualności

ROSZCZENIA Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy, którego on nie zajmuje, jest wadliwe, choćby pracodawca złożył drugie prawidłowe wypowiedzenie bez uchylania się od skutków prawnych pierwotnej…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Różne choroby w jednym okresie zasiłkowym

Opublikowane w Aktualności

ŚWIADCZENIA Do okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, bez względu na rodzaj choroby. Dopiero wówczas, gdy między poszczególnymi okresami niezdolności do pracy występują przerwy, w których…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Prywatny przewoźnik sam ustali ryczałt za nocleg

Opublikowane w Aktualności

Pracodawca spoza sektora publicznego może określić – w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę (art. 775 § 3 k.p.) – ryczałt za nocleg w…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – W walce o wyższą emeryturę trudno o kasację

Opublikowane w Aktualności

Sprawa, w której ubezpieczony żąda przeliczenia (ponownego obliczenia) emerytury lub renty i przyznania mu w wyniku tego przeliczenia wyższego świadczenia, nie jest sprawą o przyznanie emerytury lub renty, ale o…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Służba wojskowa zwiększy staż pracy szczególnej

Opublikowane w Aktualności

Okres pełnienia zasadniczej służy wojskowej, do odbycia której pracownik został powołany w trakcie zatrudnienia w kopalni, zalicza się do stażu pracy górniczej, o której mowa w art. 50c ustawy z…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Outsourcing pracowniczy to ryzykowny sposób na optymalizację składek

Opublikowane w Aktualności

Niespełnienie przesłanek związanych z przejściem zakładu pracy oznacza, że nie dochodzi do przejęcia pracowników. Tym samym nie następuje zmiana płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Takie stanowisko zajął Sąd…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Praca szczególna musi być faktycznie wykonywana

Opublikowane w Akademia PPK

Kwalifikacja pracy jako pracy w szczególnych warunkach ma charakter wyjątkowy. Kluczowe znaczenie ma rzeczywiste wykonywanie pracy w szczególnych warunkach oraz wyraźna podstawa prawna do przyjęcia takiej kwalifikacji. Tak orzekł Sąd…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Jakie okoliczności, takie odszkodowanie

Opublikowane w Aktualności

Pracownikowi, którego pracodawca nie zatrudnił ponownie, mimo takiego obowiązku, przysługuje odszkodowanie w wysokości ustalonej na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Nie oznacza to jednak, że zawsze przysługuje ono za cały okres…

Czytaj dalej
  • 1
  • 2