Akademia PPK – Odcinek 3 – Obowiązki pracodawcy w PPK

Opublikowane w Akademia PPK, Aktualności

Z przyjemnością prezentujemy Państwu kolejny odcinek Akademii PPK, która, choć już Państwu znana, została zaktualizowana zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 października 2018 roku.  Odcinek 3 – Obowiązki pracodawcy…

Czytaj dalej

Akademia PPK – Odcinek 2 – Wycofanie środków w PPK

Opublikowane w Akademia PPK, Aktualności

Z przyjemnością prezentujemy Państwu kolejny odcinek Akademii PPK, która, choć już Państwu znana, została zaktualizowana zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 października 2018 roku.  Odcinek 2 – Wycofanie środków…

Czytaj dalej

Pierwszy odcinek Akademii PPK – Wpłaty i inne zasilenia

Opublikowane w Akademia PPK, Aktualności
Akademia PPK - odcinek I - wpłaty i inne zasilenia

Z przyjemnością prezentujemy Państwu pierwszy odcinek Akademii PPK, która, choć już Państwu znana, została zaktualizowana zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 października 2018 roku. Odcinek 1 – Wpłaty i…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Praca szczególna musi być faktycznie wykonywana

Opublikowane w Akademia PPK

Kwalifikacja pracy jako pracy w szczególnych warunkach ma charakter wyjątkowy. Kluczowe znaczenie ma rzeczywiste wykonywanie pracy w szczególnych warunkach oraz wyraźna podstawa prawna do przyjęcia takiej kwalifikacji. Tak orzekł Sąd…

Czytaj dalej

Odcinek 10 – Zwrot środków w ramach PPK

Opublikowane w Akademia PPK, Aktualności

Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) przewiduje możliwość wycofania całości zgromadzonych środków w formie zwrotu opisanego w artykule 95. Wycofanie zgromadzonych środków może zostać zrealizowane po uprzednim dokonaniu odpowiednich…

Czytaj dalej

Odcinek 9 – Podatki w PPK

Opublikowane w Akademia PPK, Aktualności

Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) przewiduje opodatkowanie środków gromadzonych na rejestrze prowadzonym w ramach PPK na różnych jego etapach – zasilenia, akumulacji i wycofania. Mechanizm opodatkowania składek do…

Czytaj dalej

Odcinek 8 – Podział zgromadzonych środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa

Opublikowane w Akademia PPK, Aktualności

Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa przewiduje przekazanie środków byłemu współmałżonkowi uczestnika w wyniku podziału majątku w jednej z dwóch form: wypłata transferowa…

Czytaj dalej

Odcinek 7 – Dziedziczenie środków i ich podział w razie śmierci uczestnika PPK

Opublikowane w Akademia PPK, Aktualności

Zgromadzone przez uczestnika pracowniczego planu kapitałowego (PPK) środki w przypadku śmierci tej osoby nie przepadają. W zależności od decyzji uczestnika PPK będą one podlegać dziedziczeniu na zasadach ogólnych lub też trafią do osoby imiennie wskazanej przez uczestnika PPK.

Czytaj dalej

Odcinek 6 – Umowy w ramach PPK

Opublikowane w Akademia PPK, Aktualności

Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) przewiduje obowiązek zawierania dwóch rodzajów umów w ramach PPK – umowy o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK. Pierwsza będzie zawierana między podmiotem zatrudniającym a wybraną instytucją finansową (usługodawcą), druga natomiast zawierana będzie przez podmiot zarządzający z usługodawcą w imieniu i na rzecz każdego uczestnika PPK.

Czytaj dalej

Odcinek 5 – Inwestowanie środków w ramach PPK

Opublikowane w Akademia PPK, Aktualności

Zgodnie z projektem ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) podmiot
zarządzający (TFI) będzie inwestował wszystkie środki zgromadzone przez uczestnika
w ramach PPK zgodnie z najlepszym interesem uczestnika. Każdy podmiot zarządzający
będzie miał obowiązek utworzenia co najmniej czterech funduszy lub subfunduszy ze
zróżnicowaną polityką inwestycyjną. Wydaje się, że ze względu na możliwość
oszczędzania w ramach PPK osób w wieku do 60 lat pożądanym rozwiązaniem będzie
zaoferowanie pięciu lub więcej funduszy lub subfunduszy o zróżnicowanej planowanej
dacie inwestycji co dziesięć lat.

Czytaj dalej
  • 1
  • 2

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl