Akademia PPK – Odcinek 8 – Podział zgromadzonych środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa

Opublikowane w Akademia PPK, Aktualności
Akademia PPK odcinek 8
Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa przewiduje przekazanie środków byłemu małżonkowi uczestnika w wyniku podziału majątku w jednej z dwóch form:
  • wypłaty transferowej na PPK byłego małżonka lub
  • pieniężnej.

Podział środków w PPK
Podział środków zgromadzonych w PPK

W momencie, kiedy małżeństwo uczestnika ulegnie rozwiązaniu poprzez rozwód lub unieważnienie małżeństwa, to środki, które zgromadził uczestnik w PPK, będą przypadały byłemu współmałżonkowi w wyniku podziału majątku. W takiej sytuacji środki powinny zostać przekazane w formie wypłaty transferowej na rejestr w PPK byłego współmałżonka w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym zostanie przedstawiony dowód potwierdzający, że środki przypadają byłemu współmałżonkowi. W sytuacji, kiedy współmałżonek nie posiada PPK, środki należy przekazać mu w formie pieniężnej.

Przed dokonaniem zwrotu w formie pieniężnej instytucja finansowa przekaże ze środków uczestnika, na rachunek bankowy wskazany przez ZUS, kwotę odpowiadającą 30% przypadających współmałżonkowi w wyniku podziału majątku wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy, kwotę odpowiadającą połowie sumy wpłaty powitalnej i dopłat rocznych. Powyższe nie ma zastosowania w sytuacji, kiedy były współmałżonek nabył prawo do emerytury. Kwota przekazana do ZUS zostaje zewidencjonowana na koncie ubezpieczonego jako składka na ubezpieczenie emerytalne należna za miesiąc, w którym została przekazana do ZUS.

POBIERZ ODCINEK 8 W FORMACIE PDF