Wydłużenie okresu składania wniosku o dofinansowanie z art. 15g i 15gg ustawy COVID oraz przedłużenie obowiązywania dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Opublikowane w Informacje prawne

Obecnie trwają prace nad zmianą ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: ustawa COVID) w zakresie zmiany daty końcowej, do której możliwe jest składanie wniosków o dofinansowanie z art. 15g i 15gg ustawy COVID. W dniu 14 sierpnia 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy COVID, która została przekazana do Senatu. Prace nad ustawą nie zostały jeszcze zakończone.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą informacją prawną – KLIKNIJ TUTAJ.