Zmiany w limicie 30-krotności na rok 2021- informacja prawna

Opublikowane w Informacje prawne

W dniu 18 listopada 2020 roku Minister Rodziny i Polityki Społecznej w obwieszczeniu (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 1061) ogłosiła, że w 2021 r. zwiększony zostanie limit ograniczenia rocznej…

Czytaj dalej

Najnowsze zmiany w zakresie obostrzeń wprowadzonych w celu przeciwdziałania COVID-19

Opublikowane w Informacje prawne

W dniu 23 października w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie wprowadzające od dnia 24 i 26 października 2020 r. kolejne zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020…

Czytaj dalej

Obowiązku pracodawców i pracowników w związku z obostrzeniami w strefie czerwonej

Opublikowane w Aktualności

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758 z późn. zm.) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku…

Czytaj dalej

Informacja prawna – Zmiana w zakresie ustalania podstawy wymiary zasiłków dla pracowników z obniżonym wymiarem czasu pracy

Opublikowane w Aktualności

W dniu 9 października 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 października o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, w ramach której wprowadzono art. 31…

Czytaj dalej

Informacja prawna – Obowiązki pracodawców i pracowników w związku z obostrzeniami tzw. żółtej strefy

Opublikowane w Informacje prawne

Informujemy, że od dnia 10 października 2020 roku na mocy decyzji rządowych tzw. żółta strefa została rozszerzona na obszar całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadzanie tej strefy w takim zakresie nastąpi…

Czytaj dalej

Informacja prawna – Płaca minimalna i stawka godzinowa w 2021 roku

Opublikowane w Informacje prawne

Dziś, 15 września 2020 roku Rada Ministrów podjęła decyzję w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2021. Od 1 stycznia 2021 roku minimalne wynagrodzenie będzie…

Czytaj dalej

Wydłużenie okresu składania wniosku o dofinansowanie z art. 15g i 15gg ustawy COVID oraz przedłużenie obowiązywania dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Opublikowane w Informacje prawne

Obecnie trwają prace nad zmianą ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych…

Czytaj dalej

Informacja prawna – Praca zdalna po 4 września 2020 roku

Opublikowane w Informacje prawne

Informujemy, że w dniu 20 sierpnia 2020 roku została opublikowana w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 24 lipca 2020 roku o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług…

Czytaj dalej

Informacja prawna – Płaca minimalna i stawka godzinowa w 2021 roku

Opublikowane w Informacje prawne

W poniedziałek, 17 sierpnia 2020 roku, na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2021. Zapraszamy…

Czytaj dalej

Nowelizacja ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług – informacja prawna

Opublikowane w Informacje prawne

Uprzejmie informujemy, że obecnie w Sejmie procedowany jest projekt mający na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z 28 czerwca 2018 roku zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania…

Czytaj dalej