Najnowsze zmiany w zakresie obostrzeń wprowadzonych w celu przeciwdziałania COVID-19

Opublikowane w Informacje prawne

W dniu 23 października w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie wprowadzające od dnia 24 i 26 października 2020 r. kolejne zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020…

Czytaj dalej

Informacja prawna – Obowiązki pracodawców i pracowników w związku z obostrzeniami tzw. żółtej strefy

Opublikowane w Informacje prawne

Informujemy, że od dnia 10 października 2020 roku na mocy decyzji rządowych tzw. żółta strefa została rozszerzona na obszar całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadzanie tej strefy w takim zakresie nastąpi…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Kwarantanna – kwestia niedoregulowana

Opublikowane w Aktualności

Pracownik poddany kwarantannie nie ma możliwości niezwłocznie usprawiedliwić swojej nieobecności. Ponadto informację, że może już wrócić do pracy, zwykle otrzymuje z opóźnieniem. Obecna sytuacja epidemiologiczna powoduje, że z dnia na…

Czytaj dalej

Prawo.pl – Podczas epidemii można wysłać pracownika na zaległy urlop

Opublikowane w Aktualności

Pracodawca nie ma możliwości zmuszenia pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w określonym czasie. Wyjątek może jednak dotyczyć zaległego urlopu wypoczynkowego. To jeden ze sposobów na radzenie sobie przez firmy z…

Czytaj dalej

Gazeta Prawna – Koronawirus wstrzymał badania profilaktyczne pracowników. To problem dla pracodawców

Opublikowane w Aktualności

Zawieszono przeprowadzanie badań profilaktycznych pracowników – wstępnych, okresowych i kontrolnych. Ośrodki powołują się na pismo krajowego konsultanta w dziedzinie medycyny pracy z 12 marca 2020 r. do Ministra Zdrowia. Nie…

Czytaj dalej

Informacja prawna – Przestój zakładu pracy

Opublikowane w Informacje prawne

Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tzw. przestoju uregulowanego przepisami kodeksu pracy. Zastrzegamy przy tym, że w przypadku poszczególnych zakładów pracy sytuacja może być różna i nie można wykluczyć zastosowania innych przepisów…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Koronawirus: strach nie uzasadnia odmowy pracy

Opublikowane w Aktualności

Pracownik może odmówić wykonywania obowiązków, jeśli jego poczucie zagrożenia jest oparte na rozsądku, a nie na samym strachu. Nie bez znaczenia są tu działania władz oraz samego pracodawcy. W Stanach…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Specustawa przyda się także gospodarce

Opublikowane w Aktualności
Odejście z pracy

Walka z zagrożeniem koronawirusem powinna być uznana za nadzwyczajną sytuację, która w świetle prawa dopuszcza wprowadzenie programów pomocowych. Państwo powinno wprowadzić specjalną regulację gospodarczą, która pozwoli na szybki dostęp do…

Czytaj dalej

Projekt ustawy o koronawirusie: nowe uprawnienia pracodawcy – informacja prawna

Rządowy projekt ustawy o koronawirusie (COVID-19) w Sejmie W nawiązaniu do wcześniej przekazanych informacji wskazujemy, że w dniu 1 marca 2020 roku do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o szczególnych…

Czytaj dalej

Prawo.pl – Podejrzenie o zarażenie koronawirusem może być podstawą odsunięcia od pracy

Opublikowane w Aktualności
Mobbing

Dobro zakładu pracy i innych zatrudnionych pozwalają pracodawcy na odsunięcie od zajęć pracownika podejrzanego o zarażenie koronawirusem. Taki wyższy cel może być też podstawą do zobowiązania go do pracy z…

Czytaj dalej
  • 1
  • 2