Rzeczpospolita – Specustawa przyda się także gospodarce

Opublikowane w Aktualności
Odejście z pracy

Walka z zagrożeniem koronawirusem powinna być uznana za nadzwyczajną sytuację, która w świetle prawa dopuszcza wprowadzenie programów pomocowych.

Państwo powinno wprowadzić specjalną regulację gospodarczą, która pozwoli na szybki dostęp do kredytów, pomoc publiczną lub wsparcie w finansowaniu wynagrodzeń pracowniczych u przedsiębiorców, którzy będą musieli zatrzymać działalność. Na wypadek gdyby rozwiązania przyjęte do walki z koronawirusem miały być zastosowane. Można do tego wykorzystać np. Fundusz Pracy lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wzór specustawy powodziowej.

Parlament uchwalił, a prezydent podpisał specustawę dotyczącą przeciwdziałania grożącej epidemii koronawirusa. Już wcześniej na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi inspektorzy Państwowej Inspekcji Sanitarnej mogli doprowadzić do zamknięcia i wyłączenia z użytku pomieszczeń, a nawet całego zakładu pracy. Wojewoda lub minister zdrowia w drodze rozporządzenia mogli wprowadzić ograniczenie funkcjonowania instytucji i zakładów pracy. Uchwalona ustawa ma te uprawnienia doprecyzować i usprawnić. W razie zagrożenia mogą być wyznaczane strefy, w których aktywność gospodarcza może być w praktyce ściśle reglamentowana.

Autor: Adrian Prusik, radca prawny i wspólnik

CAŁY ARTYKUŁ