Informacja prawna – Obowiązki pracodawców i pracowników w związku z obostrzeniami tzw. żółtej strefy

Opublikowane w Informacje prawne

Informujemy, że od dnia 10 października 2020 roku na mocy decyzji rządowych tzw. żółta strefa została rozszerzona na obszar całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wprowadzanie tej strefy w takim zakresie nastąpi na podstawie Nowego Rozporządzenia, które nie jest jeszcze ogłoszone na chwilę przygotowywania niniejszej informacji prawnej, ale należy przyjąć, że będzie ono zbieżne w większości z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz.U.2020.1356 (dalej jako Rozporządzenie), a także przepisów szczególnych znajdujących zastosowanie wyłącznie w jakiejś strefie.

Przepisy powyższego rozporządzenia regulują we w miarę kompleksowy sposób obowiązki pracodawców oraz pracowników, w tym obostrzenia w tzw. strefie żółtej.

INFORMACJA PRAWNA PDF