Projekt ustawy o koronawirusie: nowe uprawnienia pracodawcy – informacja prawna

Rządowy projekt ustawy o koronawirusie (COVID-19) w Sejmie

W nawiązaniu do wcześniej przekazanych informacji wskazujemy, że w dniu 1 marca 2020 roku do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk sejmowy 265). Projekt ten, który będzie procedowany w trybie pilnym, zawiera dwa istotne z punktu widzenia pracodawcy przepisy:

  • wprowadzenie możliwości pracy zdalnej,
  • dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje w tym zakresie, zastrzegając, że jest to na razie wyłącznie projekt aktu prawnego, który może jeszcze ulec modyfikacjom.

PEŁNA INFORMACJA PRAWNA