Obowiązku pracodawców i pracowników w związku z obostrzeniami w strefie czerwonej

Opublikowane w Aktualności

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758 z późn. zm.) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, występuje podział na „obszar żółty”, do którego obecnie zaliczony jest obszar całego kraju, oraz „obszar czerwony”, stanowiący obszar obejmujący powiaty, których wykaz jest określony w załączniku do tego rozporządzenia. Zgodnie z aktualną regulacją obostrzenia, które mogą wpływać na obowiązki pracodawców i pracowników, są zasadniczo wspólne zarówno dla obszaru żółtego, jak i czerwonego.

Na obszarze czerwonym pozostają aktualne obowiązki pracowników i pracodawców opisane w informacji prawnej z 9 października 2020 r. dotyczącej obszaru żółtego. Dla przypomnienia obowiązki te obejmują:

  • obowiązek informacyjny po stronie pracownika w stosunku do pracodawcy o odbywaniu kwarantanny (uregulowany w §4 Rozporządzenia);
  • obowiązki zakładu pracy w zakresie zapewnienie środków higienicznych pracownikom (uregulowany w §7 Rozporządzania);
  • obowiązek zakrywania przez wybranych pracowników ust i nosa na terenie zakładu pracy oraz na obszarze nieruchomości wspólnych (uregulowany w § 27 Rozporządzania).

POBIERZ INFORMACJĘ PRAWNĄ